שירותים פיננסיים

בתי השקעות

דירוג 2014שם חברהסה"כ תיק השקעות (במיליוני ₪)אחוז השינויניהול תיקים (במיליוני ₪)קרנות נאמנות (במיליוני ₪)קופות גמל (במיליוני ₪)תעודות סל (במיליוני ₪)קרנות פנסיה (במיליוני ₪)יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעותמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2013
דירוג 2014שם חברהסה"כ תיק השקעות (במיליוני ₪)אחוז השינויניהול תיקים (במיליוני ₪)קרנות נאמנות (במיליוני ₪)קופות גמל (במיליוני ₪)תעודות סל (במיליוני ₪)קרנות פנסיה (במיליוני ₪)יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעותמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2013
1פסגות בית השקעות בע"מ 185,671.021.663,110.035,521.052,382.027,750.010,319.05,460.9782AP.PS. Acquisition1
2מיטב דש -1
החברה נסחרת בארץ
121,789.07.818,213.038,688.037,018.029,610.01,162.01,739.89772
3
החברה נסחרת בארץ
82,400.026.010,358.021,752.019,900.031,890.0415.04,120.0585הפניקס אחזקות3
4הראל פיננסים -2 53,495.024.78,526.032,915.012,054.0786.7200הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים7
5אלטשולר שחם 48,807.842.110,831.017,119.024,960.5226.51,394.53696
6ילין לפידות 35,506.070.211,980.013,536.013,190.01,775.3180לידר ניהול נכסים פיננסים (2005)10
7אי.בי.אי. בית השקעות -3
החברה נסחרת בארץ
32,732.421.424,026.410,494.42,400.2818.32628
8אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) 31,521.09.26,161.026,721.01,313.41205
9מגדל שוקי הון 30,200.029.66,942.024,530.0915.2239מגדל אחזקות4
10הלמן - אלדובי פיננסים -4 13,666.434.4932.11,013.610,892.0828.8621.221514
12מנורה מבטחים פיננסים 11,558.0-53.31,570.010,216.0825.663מנורה מבטחים החזקות9
13איילון בית השקעות 11,256.46.212,597.84,850.3592.11,614.3402.048איילון אחזקות11
14אנליסט
החברה נסחרת בארץ
8,853.08.42,373.02,645.04,974.0442.713013
15אפסילון בית השקעות 7,707.012.74,725.03,665.0333.0335.152כור תעשיות15
16 5,761.0147.81,168.04,658.0640.129י.ד. מור השקעות
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
1 - ב-19/03/13 הושלמה עסקת המיזוג בין מיטב ודש איפקס. ב-30/04/13 הושלמה עסקת מכירת תעודות הסל של מיטב (בהן נוהלו כ-10.2 מיליארד ₪) לידי פסגות בית השקעות, וזאת כחלק מהתנאים לאישור העסקה ע"י הממונה על ההגבלים עסקיים.
2 - ביום 4 באפריל 2013 הושלמה העסקה למכירת פעילות ניהול התיקים ופעילות קרנות הנאמנות של כלל פיננסים להראל פיננסים. ניהול תיקים אינו כולל אחזקת קרנות נאמנות של הקבוצה.
3 - ביום 28 בפברואר 2013 החברה וחברת תמיר פישמן גמל והשתלמות בע"מ השלימו עסקה במסגרתה רכשה החברה את כל קופות הגמל המנוהלות על ידי תמיר פישמן.
4 - ביום 30.04.2013 הושלמה עסקת איחוד פעילות בית ההשקעות הדס ארזים עם פעילות בית ההשקעות הלמן-אלדובי.