שירותים פיננסיים

בתי השקעות

דירוג 2017שם חברהסה"כ תיק השקעות במיליוני ₪אחוז השינויניהול תיקים (במיליוני ₪)קרנות נאמנות (במיליוני ₪)קופות גמל (במיליוני ₪)תעודות סל (במיליוני ₪)קרנות פנסיה (במיליוני ₪)יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעותמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2016
דירוג 2017שם חברהסה"כ תיק השקעות במיליוני ₪אחוז השינויניהול תיקים (במיליוני ₪)קרנות נאמנות (במיליוני ₪)קופות גמל (במיליוני ₪)תעודות סל (במיליוני ₪)קרנות פנסיה (במיליוני ₪)יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעותמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2016
2מיטב דש
החברה נסחרת בארץ
115,691.0-0.518,618.027,486.038,964.028,136.02,487.02,182.81,0082
3 74,928.0-6.79,459.014,196.023,455.027,818.0609הפניקס אחזקות3
4אלטשולר שחם 66,520.91.215,327.516,520.540,136.9856.41,304.34974
5ילין לפידות 62,937.020.019,035.021,627.027,795.02,622.42505
6קבוצת ההשקעות אינפיניטי-אילים 46,098.414.86,631.19,588.331,038.41,536.61378
7הראל פיננסים 39,430.0-17.012,574.017,800.013,206.0215הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים6
8אי.בי.אי. בית השקעות
החברה נסחרת בארץ
38,672.34.629,872.79,323.84,303.6991.63537
9מגדל שוקי הון 31,552.2-4.66,500.125,608.61,856.0157מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים9
11הלמן - אלדובי בית השקעות 13,674.0-1.61,129.78.111,033.31,505.81,243.121211
12 13,085.244.52,136.811,673.5817.848י.ד. מור השקעות14
13אנליסט
החברה נסחרת בארץ
11,792.015.31,888.05,840.04,999.0436.712413
14אלומות בית השקעות 7,529.6-12.51,284.46,245.2753.050ב.ט.ח החזקות והשקעות פיננסיות15
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה