שירותים פיננסיים

בתי השקעות

דירוג 2018שם חברהסה"כ תיק השקעות במיליוני ₪אחוז השינויניהול תיקים (במיליוני ₪)קרנות נאמנות (במיליוני ₪)קופות גמל (במיליוני ₪)תעודות סל (במיליוני ₪)קרנות פנסיה (במיליוני ₪)יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעותמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2017
דירוג 2018שם חברהסה"כ תיק השקעות במיליוני ₪אחוז השינויניהול תיקים (במיליוני ₪)קרנות נאמנות (במיליוני ₪)קופות גמל (במיליוני ₪)תעודות סל (במיליוני ₪)קרנות פנסיה (במיליוני ₪)יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעותמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2017
1פסגות בית השקעות 188,7391.767,64024,05157,55725,82715,7276088.4898AP.PS Himalaya1
2מיטב דש
החברה נסחרת בארץ
126,3139.217,69029,49242,89728,3617,8732383.31034-2
3אלטשולר שחם 91,05136.919,02519,99057,261-2,0371717.9619-4
4ילין לפידות 85,62436.024,93127,07740,821--3567.7250(2005) אטראו ניהול נכסים פיננסים5
5אקסלנס בית השקעות 48,528-35.28,94211,631-27,955---הפניקס אחזקות3
6הלמן - אלדובי בית השקעות
החברה נסחרת בארץ
46,220238.02,090-10,844-1,8391444.4230הלמן-אלדובי פיננסים11
7אי.בי.אי. בית השקעות
החברה נסחרת בארץ
45,81718.531,16114,4864,903--1065.5370-8
8הראל פיננסים 42,2987.312,71418,772-14,997-755.3191הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים7
9מגדל שוקי הון 32,4632.96,07627,025---1708.6151מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים9
10מור בית השקעות 20,10453.52,60318,369---1182.653י.ד. מור השקעות12
11אנליסט
החברה נסחרת בארץ
17,89751.81,8789,9657,092--662.9141-13
13אינפיניטי-אילים 12,325-73.36,5954,3961,334--474.0125-6
14אלומות בית השקעות 7,307-3.01,3006,007---811.952ב.ט.ח. החזקות והשקעות פיננסיות14
15סיגמא בית השקעות 6,41298.31,7525,109---1282.444Andora Banc Agricol Reig S.A.-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.