שירותים פיננסיים

בתי השקעות

דירוג 2019שם חברהסה"כ תיק השקעות במיליוני ₪אחוז השינויניהול תיקים (במיליוני ₪)קרנות נאמנות (במיליוני ₪)קופות גמל (במיליוני ₪)תעודות סל (במיליוני ₪)קרנות פנסיה (במיליוני ₪)יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעותמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2018
דירוג 2019שם חברהסה"כ תיק השקעות במיליוני ₪אחוז השינויניהול תיקים (במיליוני ₪)קרנות נאמנות (במיליוני ₪)קופות גמל (במיליוני ₪)תעודות סל (במיליוני ₪)קרנות פנסיה (במיליוני ₪)יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעותמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2018
1פסגות בית השקעות 178,040.0-5.764,940.023,110.054,39022,140.016,1306,358.6856Himalaya AP.PS1
2מיטב דש
החברה נסחרת בארץ
123,310.0-2.417,641.033,629.041,75621,137.09,1472,242.01,081-2
3אלטשולר שחם 110,290.021.120,280.017,546.075,846-3,7221,969.5823-3
4ילין לפידות 77,807.0-9.124,468.022,441.037,584--2,881.7250אטראו ניהול נכסים פיננסים(2005)4
5הלמן - אלדובי בית השקעות
החברה נסחרת בארץ
51,212.010.82,000.0-15,553-33,6601,463.2278הלמן-אלדובי פיננסים6
6הראל פיננסים 46,320.09.512,749.019,909.0-13,764.0-747.1186הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים8
7אקסלנס בית השקעות 44,205.0-8.99,844.011,970.0-23,791.0--335הפניקס אחזקות5
8אי.בי.אי. בית השקעות
החברה נסחרת בארץ
43,152.0-5.827,955.014,990.5---1,052.5358-7
9מגדל שוקי הון
החברה נסחרת בארץ
32,024.0-1.45,661.526,888.0---1,685.5164מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים9
10מור בית השקעות
החברה נסחרת בארץ
18,917.0-5.92,661.016,732.0248--900.862י.ד. מור השקעות10
12אנליסט
החברה נסחרת בארץ
15,586.0-12.91,849.07,427.07,226--519.5137-11
13סיגמא בית השקעות 5,367.0-16.31,725.04,060.0---1,073.444Andora Banc Agricol Reig S.A.15
14אלומות בית השקעות 4,331.0-40.71,313.33,017.3---618.749ב.ט.ח. החזקות והשקעות פיננסיות14
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.