שירותים פיננסיים

בתי השקעות

דירוג 2020שם חברהסך הנכסים המנוהלים במיליוני ₪אחוז השינוי ניהול תיקים (במיליוני ₪) קרנות נאמנות (במיליוני ₪) קופות גמל (במיליוני ₪) קרנות פנסיה (במיליוני ₪)יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעותמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2019
דירוג 2020שם חברהסך הנכסים המנוהלים במיליוני ₪אחוז השינוי ניהול תיקים (במיליוני ₪) קרנות נאמנות (במיליוני ₪) קופות גמל (במיליוני ₪) קרנות פנסיה (במיליוני ₪)יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעותמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2019
1פסגות בית השקעות 191,1807.463,96051,48056,81018,9306,827.9740הימלאיה אפ.פס.1
2אלטשולר שחם 156,71842.124,91822,441109,1867,9512,612864-3
3מיטב דש
החברה נסחרת בארץ
135,83010.219,56659,08445,07812,1022,663.3997-2
4ילין לפידות 92,6091929,02128,15042,895-3,430250-4
5הלמן - אלדובי בית השקעות
החברה נסחרת בארץ
65,51623.12,046-17,99544,7464,367.7276הלמן-אלדובי פיננסים5
6הראל פיננסים 57,48924.113,90143,558--927.2174הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים6
7אקסלנס בית השקעות 51,293169,45742,969---350הפניקס השקעות ופיננסים7
8אי.בי.אי. בית השקעות
החברה נסחרת בארץ
44,8443.930,130.414,017.5--1,093.8329-8
9מגדל שוקי הון 36,87415.15,960.531,582.4--1,024.3167מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים9
10מור בית השקעות
החברה נסחרת בארץ
24,16127.72,70421,533623-894.9112-10
12אנליסט
החברה נסחרת בארץ
16,6296.71,9887,1318,538-536.4150-12
13סיגמא בית השקעות 5,5453.31,8514,117--924.251אנדבנק14
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.