תחבורה ורכב

חברות ליסינג והשכרת רכב

דירוג חברות ליסינג והשכרת רכב ע"פ סך כל המאזן

דירוג 2019שם חברהסה"כ נכסים במיל' ₪שינוי (%)הון עצמי במיל' ₪מספר כלי רכבמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2018
דירוג 2019שם חברהסה"כ נכסים במיל' ₪שינוי (%)הון עצמי במיל' ₪מספר כלי רכבמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2018
2אלבר
החברה נסחרת בארץ
3,892.56.6485.236,1721,434-2
3אלדן תחבורה
החברה נסחרת בארץ
2,873.23.3408.134,523764מישור דהן תחבורה4
4אוויס ישראל 2,866.41.7395.029,989704יוניברסל מוטורס ישראל3
5הרץ 2,614.06.3-28,900788קשר מ. י. י. השקעות5
7ליס פור יו 1,860.03.7-25,000494קרסו מוטורס7
8פריים ליס 948.7-10,751132מנור אחזקות בי.איי.9
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.