תעשיה

עץ ומוצרי נייר

דירוג חברות עץ ומוצרי נייר ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2018שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אםדירוג ראשי 2018 - תעשיה
דירוג 2018שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אםדירוג ראשי 2018 - תעשיה
1נייר חדרה
החברה נסחרת בארץ
1,655.10.7275.7-21.816.744.42.71,041.01,4971,105.6פימי חמש 201228
2עלבד
החברה נסחרת בארץ
1,454.5-3.71,339.8-5.092.133.82.3505.71,676867.8מושב משואות יצחק31
3חוגלה קימברלי 1,328.5-2.48.5-89.30.6--335.01,1501,155.2קימברלי קלארק 34
4תדביק 705.9-7.2372.9-9.752.8-8.6-1.2104.3950743.0-63
5כרמל פרנקל 521.06.320.00.03.8---5201,001.9נייר חדרה *
6י.מ.א. 1990 507.47.0------3401,492.4משמר המפרץ חקלאות עסקים וניהול אגש"ח80
7קרגל 396.23.7-----131.0425932.2קבוצת פלסטו-קרגל *
8בסט קרטון
נתוני החברה מוערכים
305.0-------2051,487.8-128
9מקור הפורמיקה
נתוני החברה מוערכים
275.0-------290948.3-140
10שניב תעשיות נייר
החברה נסחרת בארץ
236.74.1---11.64.9209.4298794.2-147
11קליר
נתוני החברה מוערכים
215.0-------220977.3-152
13ניר עותק 147.35.454.527.737.011.47.765.01351,090.7קיבוץ ניר דוד 177
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018