תעשיה

עץ ומוצרי נייר

דירוג חברות עץ ומוצרי נייר ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2020שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/ עובדשם חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/ עובדשם חברת אם
1נייר חדרה
החברה נסחרת בארץ
1,616.8-9.6367.312.422.724.51.51,004.11,5191,064.4פימי חמש 2012
2עלבד
החברה נסחרת בארץ
1,415.3-5.91,297.3-6.691.7-64.7-4.6398.31,735815.7מושב משואות יצחק
3חוגלה קימברלי 1,359.50.28.2-18.10.6--571.11,0851,253קימברלי קלארק
4תדביק
החברה נסחרת בארץ
653-4382.3-1.558.5-15.3-2.361.7820796.3-
5כרמל פרנקל 527-22003.8---5001,054נייר חדרה
6י.מ.א. 1990 498.7-2.7------3451,445.6משמר המפרץ חקלאות עסקים וניהול אגש"ח
7שניב תעשיות נייר
החברה נסחרת בארץ
448.313.79.548.52.1214.7236.6505887.8-
8קרגל 385.1-8.6---31.28.1185.63581,075.7קבוצת פלסטו-קרגל
9בסט קרטון
נתוני החברה מוערכים
300-------2001,500-
10מקור הפורמיקה 290-1.7------2501,160-
11קליר
נתוני החברה מוערכים
215-------220977.3-
13נירעותק 158.9-2.971.1-3.844.8--82.11391,143קיבוץ ניר דוד
14גלובל ישראל פתרונות פנים 137.5-0.2------190723.6טקניון מקבוצת גלובל ישראל
15אורדע פרינט 136.310.9---17.612.9167.6291468.3-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל