תעשיה

עץ ומוצרי נייר

דירוג חברות עץ ומוצרי נייר ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2014שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2014 - תעשיה
דירוג 2014שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2014 - תעשיה
1נייר חדרה
החברה נסחרת בארץ
1,823.1-7.7256.8-27.814.1-74.7-4.1733.11,7721,028.8כלל תעשיות41
2חוגלה קימברלי 1,643.22.1399.6-2.524.3260.41,2981,266.0קימברלי קלארק46
3עלבד
החברה נסחרת בארץ
1,412.72.21,335.82.394.616.01.1405.51,591887.9מושב משואות יצחק52
4קרגל 773.0-1.77501,030.789
5תדביק 694.72.7371.91.053.5-6.2-0.9102.6968717.7100
6י.מ.א. 1990 448.62.81.6-75.60.4143.23251,380.3127
7כרמל מיכלים
נתוני החברה מוערכים
430.0435988.5נייר חדרה*
8פאלאס
החברה נסחרת בארץ
394.19.3113.314.528.7-3.0-0.826.9640615.8ישראלום נכסים146
9בסט קרטון 340.01.820.0-7.25.92001,700.0171
10מקור הפורמיקה
נתוני החברה מוערכים
270.02501,080.0204
11קליר 220.0-1.93.11.463.0252872.9229
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה