תעשיה

עץ ומוצרי נייר

דירוג חברות עץ ומוצרי נייר ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2017שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותאחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2017 - תעשיה
דירוג 2017שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותאחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2017 - תעשיה
1נייר חדרה
החברה נסחרת בארץ
1,643.1-5.7352.621.522.411.40.7996.51,5211,080.3פימי חמש 201250
2עלבד
החברה נסחרת בארץ
1,510.51.11,410.293.41.054.63.6501.61,717879.7מושב משואות יצחק53
3חוגלה קימברלי 1,361.2-17.179.55.8-78.9315.31,1321,202.5קימברלי קלארק56
4תדביק 760.42.3413.154.33.2113.81,126675.3102
5כרמל פרנקל 490.03.220.04.133.3500980.0נייר חדרה*
6י.מ.א. 1990 474.01.20.20.0-73.33351,415.0משמר המפרץ אגש"ח142
7קרגל 382.0-0.3430888.4פלסטו-קרגל*
8בסט קרטון
נתוני החברה מוערכים
300.02001,500.0198
9מקור הפורמיקה
נתוני החברה מוערכים
266.02401,108.3215
10שניב תעשיות נייר
החברה נסחרת בארץ
227.43.814.76.5128.5316719.7230
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה