תעשיה

עץ ומוצרי נייר

דירוג חברות עץ ומוצרי נייר ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2018שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אםדירוג ראשי 2018 - תעשיה
דירוג 2018שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אםדירוג ראשי 2018 - תעשיה
1נייר חדרה
החברה נסחרת בארץ
1,655.10.7275.7(21.8)16.744.42.71,041.01,4971,105.6פימי חמש 201228
2עלבד
החברה נסחרת בארץ
1,454.5(3.7)1,339.8(5.0)92.133.82.3505.71,676867.8מושב משואות יצחק31
3חוגלה קימברלי 1,328.5(2.4)8.5(89.3)0.6--335.01,1501,155.2קימברלי קלארק 34
4תדביק 705.9(7.2)372.9(9.7)52.8(8.6)(1.2)104.3950743.0-63
5כרמל פרנקל 521.06.320.0- 3.8---5201,001.9נייר חדרה *
6י.מ.א. 1990 507.47.0------3401,492.4משמר המפרץ חקלאות עסקים וניהול אגש"ח80
7קרגל 396.23.7-----131.0425932.2קבוצת פלסטו-קרגל *
8בסט קרטון
נתוני החברה מוערכים
305.0-------2051,487.8-128
9מקור הפורמיקה
נתוני החברה מוערכים
275.0-------290948.3-140
10שניב תעשיות נייר
החברה נסחרת בארץ
236.74.1---11.64.9209.4298794.2-147
11קליר
נתוני החברה מוערכים
215.0-------220977.3-152
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה