תקשורת

קבוצות תקשורת

דירוג קבוצות תקשורת ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםהכנסות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים 2018
דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםהכנסות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים 2018
1בזק
החברה נסחרת בארץ
9789.0-2.91,23512.62,14413,397730.7-2
2הוט
החברה נסחרת בארץ
4206.03.72465.81,8941,3573099.5-6
3סלקום
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
3871.0-3.91122.91,4363,3581152.8-7
4פרטנר תקשורת
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
3268.0-7.81143.51,4342,7971168.4-9
5גולן טלקום 403.2----2821429.9אלקטרה מוצרי צריכה (1970)59
6אם.אם.די.סמארט 151.0-18.9---742040.5-97
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018