תקשורת

קבוצות תקשורת

דירוג קבוצות תקשורת ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
1בזק
החברה נסחרת בארץ
9,321.0-4.8-1,066.0-11.4434.012,992717.4-2
2הוט
נתוני החברה מוערכים
3,999.0----1,3003,076.2-7
3סלקום
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
3,688.0-4.7-62.0-1.71,677.03,3921,087.3-8
4פרטנר תקשורת
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
3,259.0-0.356.01.71,406.02,7821,171.5-11
5גולן טלקום 518.928.7---3021,718.3אלקטרה מוצרי צריכה (1970)54
6אם.אם.די.סמארט 170.012.6--11.01101,545.5-94
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.