תקשורת

קבוצות תקשורת

דירוג קבוצות תקשורת ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
1בזק
החברה נסחרת בארץ
9,321.0-4.8-1,066.0-11.4434.012,992717.4-
2הוט
נתוני החברה מוערכים
3,999.0----1,3003,076.2-
3סלקום
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
3,688.0-4.7-62.0-1.71,677.03,3921,087.3-
4פרטנר תקשורת
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
3,259.0-0.356.01.71,406.02,7821,171.5-
5גולן טלקום 518.928.7---3021,718.3אלקטרה מוצרי צריכה (1970)
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה