תקשורת

קבוצות תקשורת

דירוג קבוצות תקשורת ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪ חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪ חברת אם
1בזק
החברה נסחרת בארץ
8,929.0-4.2-1,087.0-12.2-685.010,212874.4-
2סלקום
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
3,708.00.5-107.0-2.91,887.03,2651,135.7-
3הוט
נתוני החברה מוערכים
3,700.0----1,2502,960.0-
4פרטנר תקשורת
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
3,234.0-0.819.00.61,417.02,8341,141.1-
5גולן טלקום 529.62.1---2592,045.0אלקטרה מוצרי צריכה (1970)
6אם.אם.די.סמארט 190.011.8--11.01451,310.3-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ