אבירן שמאות מקרקעין בע"מ

שמאות מקרקעין, יעוץ כלכלי וניהול נכסים

אייקון פרופיל

פרופיל חברה

שנת הקמה: 1998
תחום: שמאות מקרקעין, יעוץ כלכלי וניהול נכסים
כתובת: רח' התדהר 5, מגדל A-Tower, רעננה
טלפון: 09-7482411
פקס: 09-7401913
דוא"ל: [email protected]
אתר החברה: http://www.aviran.info
אייקון הנהלה

מנהלים

 • ארז אבירן

  ארז אבירן

  מנכ"ל ובעלים

  אבירן שמאות מקרקעין בע"מ

  עוד על ארז אבירן

  ארז אבירן
 • אמיר עזרא

  אמיר עזרא

  אחראי תחום השבחה

  אבירן שמאות מקרקעין בע"מ

אייקון אודות

אודות אבירן שמאות מקרקעין בע"מ

אבירן שמאות מקרקעין הינו משרד בוטיק עם ניסיון מוכח של כ-29 שנה בקשת רחבה של נושאים בתחום שמאות המקרקעין, כגון: אומדני שווי הוגן לנכסי חברות ציבוריות לפי תקני החשבונאות המחייבים, ליווי הכנת תכניות בניין עיר עם טבלאות איזון והקצאה, בדיקות כדאיות כלכלית טרם רכישה, בטוחות לאשראי, פינוי בינוי והתחדשות עירונית, היטלי השבחה ומיסוי, מתן חוות דעת מומחה בבתי משפט ועוד.

המשרד כולל צוות מיומן של שמאיי מקרקעין וכלכלנים שמנוהל ע"י מר ארז אבירן, שמאי מקרקעין, בוגר התכנית לשמאות וניהול מקרקעין של אוניברסיטת ת"א.
המשרד מורשה לערוך חוות דעת שמאיות למטרת בטוחה לאשראי לפי תקן שמאים 19 מטעם עיקר המערכת הבנקאית במשק הישראלי, לרבות חברות ביטוח אשר מעמידים אשראי כנגד שיעבוד זכויות במקרקעין.

יתרונות המשרד

אבירן שמאות מקרקעין מספק ללקוחותיו מגוון שירותים רחב בתחום המקרקעין, תוך הקפדה על מקצועיות, זמינות מירבית ללקוח, ומקסום זכויותיו במקרקעין.
עצם היותו "משרד בוטיק", מאפשר לאבירן שמאות מקרקעין להעניק יחס אישי ללקוחות המשרד, ללוות חברות עם מגוון נכסים גדולים ומורכבים שמחייבים מומחיות ויכולת ניתוח מעמיקה. לקוחות המשרד נהנים מהניסיון העשיר של מנכ"ל המשרד, מר ארז אבירן, אשר מעורב באופן אישי בעיקר בתיקים המורכבים שבמשרד, תוך ליווי צמוד של הלקוח וסיוע בקבלת החלטות עסקיות.
צוות המשרד נבחר בקפידה וכולל שמאים וכלכלנים מנוסים, בעלי כושר חשיבה יצירתית, רמת מקצועיות גבוהה, וזמינות מירבית ללקוח.
כמות השנים שבהם פעיל המשרד, ובמיוחד מגוון הנכסים ופיזורם ברחבי המדינה, הביא לניסיון מקצועי כמעט בכל סוגי הפרויקטים האפשריים כגון: קניונים ומרכזי מסחר, מתחמי בתי קולנוע, בתי מלון, תחנות אוטובוסים מרכזיות, מגדלי משרדים ומגורים, מתחמי פינוי בינוי והתחדשות עירונית, חטיבות קרקע גדולות, מבני לוגיסטיקה ותעשייה, תחנות דלק ומתקני אנרגיה ייחודיים ועוד.
מגוון הערכות השווי יחד עם הפריסה הארצית של הנכסים, מקנה למשרד יתרון בגיבוש מאגרי מידע עסקי אינטימי וייחודי, לרבות נתוני שכירות עדכניים, עלויות הקמה, נתוני תכנון ורישוי רלוונטיים בכל נקודת זמן וכפועל יוצא מכך, קיצור לוחות זמנים ודיוק בניתוח השמאי.

ייחודיות נוספת שניתן להצביע עליה בקשר עם אבירן שמאות מקרקעין היא ריבוי תחומי ההתמחות שבהם המשרד פעל לאורך השנים:
• ייעוץ בהערכות שווי לפני מתן אשראי למרבית הבנקים המסחריים, הן להנהלות הבנק ומח' אשראים מיוחדים והן ללקוחותיו השונים של הבנק.
• ייעוץ להנהלת חברות ציבוריות שונות, לרבות הופעה והסברים לחברי הדירקטוריון.
• ליווי תכניות בניין עיר בהליך שינוי יעוד לרבות הכנת טבלאות איזון והקצאה, מקסום זכויות הבעלים בקרקע, הסברים והגנה על התכנית בהליך הפרסום להתנגדויות ועד למתן תוקף.
• מתן עדות מומחה בבית משפט (לאורך השנים אבירן מונה כשמאי מומחה מטעם בתי משפט שונים לרבות מינוי כשמאי מייעץ לוועדות ערר בנושאי היטלי השבחה ופיצויי הפקעה/ירידת ערך – (קודם לתיקון 84).
• יעוץ שמאי למושבים וקיבוצים והכנת השגות על שומות, רמ"י לדמי היתר/היוון, לרבות ייצוג הלקוח בדיוני וועדת ההשגות.
הניסיון המגוון והעדכני שנצבר במשרד מאפשר לספק ללקוחות חבילת שירותים שמאיים כוללת ומקיפה המרוכזת תחת קורת גג אחת בשליטה מקצועית מרכזית, תוך צמצום עלויות וזמינות מירבית.

לקוחות המשרד

לאורך השנים משרד אבירן שמאות מקרקעין קיבץ סביבו לקוחות קבועים כמעט בכל מגוון ענפי המשק.
בין לקוחות המשרד ניתן למנות מספר גדול של חברות ציבוריות, גופים מוסדים, קבלת מינויים של שמאי מומחה מטעם בית משפט, משרדי עורכי דין מובילים, הנהלות ראשיות של בנקים מסחריים, חברות אנרגיה, חברות קבלניות/יזמיות, חברות פרטיות ועוד.

תחומי פעילות מרכזיים

משרד אבירן שמאות מקרקעין מציג שלושה תחומי פעילות מרכזים כאשר כל תחום מנוהל ע"י שמאי מומחה עם כלים וניסיון ספציפי בתחום. מאפייני המשרד ורמת השמאים המועסקים בו, מאפשרים גמישות מבנית, שליטה ובקרה איכות, שיחד מביאים לטיפול הוליסטי ומיטבי ללקוח.

תחום בטוחות לאשראי, ו/או אומדני "שווי הוגן" בהתאם לתקני שמאי המקרקעין ו/או רואה החשבון
המשרד כלול ברשימות השמאים המורשים של הבנקים המסחריים המובילים בישראל ומבצע חוות דעת שמאיות עבור לקוחות הבנקים בהתאם לתקן 19.
השומות נערכות בפריסה ארצית הן לפרויקטים בנויים והן למתחמי קרקע שבתכנון.בנוסף, נערכות על בסיס שנתי חוות דעת שמאיות לכימות ה"שווי ההוגן" לנכסים המהווים בעיקר "נדל"ן להשקעה" של חברות ציבוריות מרובות נכסי מקרקעין. חוות הדעת אלו מהוות בסיס לתשקיף ולדוחות הכספיים של החברות ונערכות לפי תקנים חשבונאיים מחייבים כגון תקן בינלאומי 40 (IFRS), תקן 13, תקן 36, לרבות תקן שמאים 17.1, תוך שיתוף פעולה עם משרדי רואי חשבון מובילים.
במסגרת הטיפול השמאי, עובדי המשרד מופיעים בוועדות מאזן ו/או בדירקטוריונים של החברות הציבוריות תוך מתן הסברים להנהלת החברה, לנציגי הציבור ולרואה החשבון. במידת הצורך, ניתנות תשובות הבהרה לרשות לניירות ערך.

תחום היטל השבחה
המשרד מייצג חברות ו/או לקוחות של משרדי עורכי דין בהליך השגה על היטל השבחה בכל מגוון מימושי הזכויות המוגדרים בחוק: מימוש מלא במכר, שומה מקדמית, או מימוש חלקי בהיתר.
הטיפול כולל עריכת שומות השבחה בגין אלמנטים משביחים כגון אישור תכניות בנין עיר, אישור הקלות ואישור שימושים חורגים. לאחר הכנת חוות הדעת ולפי הצורך, המשרד מייצג את הלקוח בהליך שמאי מכריע ו/או בפני ערכאות שיפוטיות כגון וועדות ערר, בתי משפט וכד' עד לקביעת היטל השבחה סופי וחלוט.

תחום ליווי תכניות בניין עיר והכנת טבלאות איזון והקצאה
המשרד לוקח חלק בצוות מומחים ויועצים שמתגבש מפעם לפעם על ידי יזמים ובעלי קרקע בכדי לקדם תכניות בניין עיר לשינוי יעוד קרקע משימושים היסטוריים (כגון קרקע חקלאית) לשימושים אינטנסיביים כגון מגורים, מסחר ועוד. במסגרת החברות בצוות היועצים המשרד עורך טבלאות איזון והקצאה לפי תקן שמאים 15 שמאושרות כחלק בלתי נפרד ממסמכי התכנית.
כ"כ המשרד מנחה את מתכנן התכנית באשר למקסום זכויות הבעלים בקרקע במסגרת המגבלות שקיימות בפרויקט.
לאחר הפקדת התכנית, ובמידה ומוגשות התנגדויות, שמאי המשרד מופיעים לדיון בפני הוועדה המחוזית או החוקר שמונה מטעמה, וזאת בכדי ספק תשובות מקצועיות שיאפשרו אישור הטבלאות למתן תוקף, יחד עם התכנית כמכלול.

בנוסף אולי יעניין אותך