בניה ונדל"ן

שמאות מקרקעין

דרוג 2018שם החברהמספר שמאיםהיקף שומות (במיליארדי ₪)היקף שומות / מס' שמאים (במיליארדי ₪)מספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2017
דרוג 2018שם החברהמספר שמאיםהיקף שומות (במיליארדי ₪)היקף שומות / מס' שמאים (במיליארדי ₪)מספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2017
5קמיל טרשנסקי רפאל שרותי נדל"ן 10383.816ליווי תכנוןשומות להיטל השבחה ו-197-11
6דנוס - כהן שמאי מקרקעין 10303.015ליווי תכנוןשומות להיטל השבחה ו-197שומות להפקעות5
10יצחק זרניצקי הנדסה ושמאות מקרקעין 1015.61.615ליווי תכנוןליווי בנקאי IFRS שומות7
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.