בניה ונדל"ן

שמאות מקרקעין

דירוג 2024שם חברהמספר שמאיםמספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2023
דירוג 2024שם חברהמספר שמאיםמספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2023
3קמיל טרשנסקי רפאל שרותי נדל"ן 2228שומות להיטל השבחה ו-197שומות IFRSהתחדשות עירונית (פינוי בינוי)3
4פז כלכלה והנדסה 1774ליווי בנקאישומות לבנקים ולביטחונותהתחדשות עירונית (פינוי בינוי)4
6דרורי & שקד שמאים 1423שומות להפקעותשומות לבנקים ולביטחונותליווי בנקאי6
8יצחק זרניצקי הנדסה ושמאות מקרקעין 1220שומות לבנקים ולביטחונותליווי בנקאיליווי תכנון8
9לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין 1013שומות להיטל השבחה ו-197שומות לבנקים ולביטחונותהתחדשות עירונית (פינוי בינוי)10
10סהר נבון שמאות מקרקעין 913שומות לבנקים ולביטחונותליווי בנקאיהתחדשות עירונית (פינוי בינוי)-
11בר לב, תורקישר, רובינזון כלכלה ושמאות מקרקעין 815שומות להיטל השבחה ו-197שומות IFRSהתחדשות עירונית (פינוי בינוי)-
14אבירן שמאות מקרקעין 47שומות להיטל השבחה ו-197שומות לבנקים ולביטחונותשומות IFRS-
15אהוד המאירי ושות' - כלכלנים ושמאי מקרקעין 613שומות להפקעותשומות להיטל השבחה ו-197שומות לבנקים ולביטחונות11
16מוטי זייד שמאות וכלכלה 79שומות לבנקים ולביטחונותהתחדשות עירונית (פינוי בינוי)שומות להיטל השבחה ו-197-
17רוזנצוייג גולדקלנג גוטמן 78שומות להיטל השבחה ו-197שומות לבנקים ולביטחונותליווי בנקאי-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.