בניה ונדל"ן

שמאות מקרקעין

דירוג 2023שם חברהמספר שמאיםמספר מועסקיםתחום התמחות 1תחום התמחות 2תחום התמחות 3דירוג 2022
דירוג 2023שם חברהמספר שמאיםמספר מועסקיםתחום התמחות 1תחום התמחות 2תחום התמחות 3דירוג 2022
3קמיל טרשנסקי רפאל שרותי נדל"ן 1927שומות להיטל השבחה ו-197ליווי תכנוןהתחדשות עירונית (פינוי בינוי)3
4פז כלכלה והנדסה 1679ליווי בנקאישומות לבנקים ולביטחונותהתחדשות עירונית (פינוי בינוי)4
8יצחק זרניצקי הנדסה ושמאות מקרקעין 1117התחדשות עירונית (פינוי בינוי)ליווי בנקאיליווי תכנון9
10לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין 812שומות להיטל השבחה ו-197שומות לבנקים ולביטחונותהתחדשות עירונית (פינוי בינוי)11
11אהוד המאירי ושות' - כלכלנים ושמאי מקרקעין 613שומות להפקעותשומות להיטל השבחה ו-197שומות לבנקים ולביטחונות10
12אביב גלעד - הנדסה ושמאות מקרקעין 815שומות להיטל השבחה ו-197שומות לבנקים ולביטחונותשומות IFRS13
13אס.קיי שמאות מקרקעין 616שומות לבנקים ולביטחונותליווי בנקאיהתחדשות עירונית (פינוי בינוי)-
14מסילתי חיים חברה לשמאות מקרקעין 515שומות לבנקים ולביטחונותשומות להיטל השבחה ו-197שומות להפקעות15
15גלנצר חיים - המכון לשמאות והנדסה 59שומות להיטל השבחה ו-197שומות לבנקים ולביטחונותהתחדשות עירונית (פינוי בינוי)14
16בר אורי שמאים 36שומות לבנקים ולביטחונותליווי בנקאיהתחדשות עירונית (פינוי בינוי)-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.