בניה ונדל"ן

שמאות מקרקעין

דירוג 2021שם החברהמספר שמאיםיחס שומות לשמאים (במיליארדי ₪)מספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2020
דירוג 2021שם החברהמספר שמאיםיחס שומות לשמאים (במיליארדי ₪)מספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2020
3קמיל טרשנסקי רפאל שרותי נדל"ן 176.421ליווי תכנוןשומות להיטל השבחה ו-197התחדשות עירונית (פינוי בינוי)5
9יצחק זרניצקי הנדסה ושמאות מקרקעין 82.514התחדשות עירונית (פינוי בינוי)ליווי בנקאישומות לבנקים ולביטחונות13
10לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין 81.111שומות לבנקים ולביטחונותשומות להיטל השבחה ו-197התחדשות עירונית (פינוי בינוי)14
12אביב גלעד - הנדסה ושמאות מקרקעין 62.512התחדשות עירונית (פינוי בינוי)ליווי בנקאישומות לבנקים ולביטחונות4
14מסילתי חיים חברה לשמאות מקרקעין 41.712שומות לבנקים ולביטחונותשומות להיטל השבחה ו-197התחדשות עירונית (פינוי בינוי)-
15גלנצר חיים - המכון לשמאות והנדסה 317שומות לבנקים ולביטחונותשומות להיטל השבחה ו-197התחדשות עירונית (פינוי בינוי)-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה