בניה ונדל"ן

שמאות מקרקעין

דירוג 2021שם החברהמספר שמאיםיחס שומות לשמאים (במיליארדי ₪)מספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2020
דירוג 2021שם החברהמספר שמאיםיחס שומות לשמאים (במיליארדי ₪)מספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2020
3קמיל טרשנסקי רפאל שרותי נדל"ן 176.421ליווי תכנוןשומות להיטל השבחה ו-197התחדשות עירונית (פינוי בינוי)5
9יצחק זרניצקי הנדסה ושמאות מקרקעין 82.514התחדשות עירונית (פינוי בינוי)ליווי בנקאישומות לבנקים ולביטחונות13
10לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין 81.111שומות לבנקים ולביטחונותשומות להיטל השבחה ו-197התחדשות עירונית (פינוי בינוי)14
12אביב גלעד - הנדסה ושמאות מקרקעין 62.512התחדשות עירונית (פינוי בינוי)ליווי בנקאישומות לבנקים ולביטחונות4
14מסילתי חיים חברה לשמאות מקרקעין 41.712שומות לבנקים ולביטחונותשומות להיטל השבחה ו-197התחדשות עירונית (פינוי בינוי)-
15גלנצר חיים - המכון לשמאות והנדסה 317שומות לבנקים ולביטחונותשומות להיטל השבחה ו-197התחדשות עירונית (פינוי בינוי)-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.