התחדשות עירונית

תמא 38 רמת גן

 

דירוג 2023שם חברהסה"כ פרויקטיםמספר פרויקטים לפני קבלת היתרמספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאיםמספר פרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4)מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו
דירוג 2023שם חברהסה"כ פרויקטיםמספר פרויקטים לפני קבלת היתרמספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאיםמספר פרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4)מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו
1קרינסקי גוטליב 261276168138
7תמיר נדל"ן הנדסה בינוי וחיזוק מבנים 156534617
9בית וגג יזמות ונדל"ן
החברה נסחרת בארץ
61-2433192
13אלי דן חברה לבנין 933234116
17בזלת ישראל 731347--
18בניין וסביבה 64-256--
19אוחנה גרופ ד.ש 1998 ניהול וייזום פרויקטים 3-1127124
22קרן נדל"ן 3-1--246
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.