מסחר ושירותים

החברות המובילות בשירותים לפי אחוז גידול במכירות

דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2017שם חברהאחוז שינוי ביחס לאשתקדהכנסות מפעילות במיל' ₪רווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםתת-ענף
דירוג 2017שם חברהאחוז שינוי ביחס לאשתקדהכנסות מפעילות במיל' ₪רווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםתת-ענף
1ישראייר 82.61,355.9251.06861,976.5אי די בי תיירות (2009) סוכנויות נסיעות ותיירות
2התאמה 61.2353.070.53,70095.4התאמה - מידע השמה וניהול בע"מאבטחה שמירה וניקיון
4סאפ ישראל 21.9272.731.3753,636.5סאפ גרמניהשירותי תוכנה
5אס.קיו.לינק 21.3370.047.01,400264.3שירותי תוכנה
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה