מסחר ושירותים

החברות המובילות בשירותים לפי אחוז גידול במכירות

דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2020שם חברהאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדהכנסותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אםענף
דירוג 2020שם חברהאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדהכנסותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אםענף
1נתיבי אילון 68.0848.4--92.61834635.9מדינת ישראלתשתיות תחבורה
3עידית לוגיסטיקת מזון 45.8296.0---0.81,200246.7מלונות דןהסעדה וקייטרינג
4מילגם 40.7667.3--130.02,437273.8סיטה שמ"פשירותים כללי
5גו גלובל טרבל 24.81667.0---5103268.6גורילה הולדקושירותי תוכנה
6שמירה ובטחון 24.6580.0---5,400107.4שמירה וביטחון מ.ד. לויאבטחה שמירה וניקיון
7החברה לשירותי איכות הסביבה 21.3197.319.489.982.41401409.3מדינת ישראלשירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת
9התאמה 18.8270.0--39.02200122.7התאמה - מידע השמה וניהולאבטחה שמירה וניקיון
10בן בטחון (1989) 17.0200.0---1900105.3בי.אר.אס החזקות ונכסיםאבטחה שמירה וניקיון
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
$ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ