מסחר ושירותים

רשתות אופנה והנעלה

דירוג רשתות האופנה והנעלה ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
1פוקס
החברה נסחרת בארץ
2,764.933.4241.18.7849.78,497325.4-
2קבוצת גולף
החברה נסחרת בארץ
935.75.04.40.5209.42,606359.1כלל תעשיות
3רנואר 550.05.8---1,300423.1-
4בריל תעשיות נעליים
החברה נסחרת בארץ
537.2-1.8-6.3-1.2120.33621,483.9-
5רשת תמנון אופנה 354.03.2--201.01,186298.5-
6אלדו וספרינג
נתוני החברה מוערכים
170.0----600283.3-
7שוקו ספורטוויר
נתוני החברה מוערכים
140.0----400350.0-
8סלקשיין
נתוני החברה מוערכים
110.0----370297.3אייל לידר השקעות ואחזקות
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל