תחבורה ורכב

חברות ליסינג והשכרת רכב

דירוג חברות ליסינג והשכרת רכב ע"פ סך כל המאזן

דירוג 2016שם חברהסך הנכסים (מיליוני ₪)שינוי (%)הון עצמי (מיליוני ₪)מספר כלי רכבמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2015
דירוג 2016שם חברהסך הנכסים (מיליוני ₪)שינוי (%)הון עצמי (מיליוני ₪)מספר כלי רכבמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2015
2אלבר
החברה נסחרת בארץ
3,344.75.9403.335,6111,2722
3אלדן תחבורה
החברה נסחרת בארץ
2,724.0-3.6338.532,556703מישור דהן תחבורה3
4אוויס
החברה נסחרת בארץ
2,653.93.1409.929,600815יוניברסל מוטורס ישראל4
5הרץ 2,059.72.623,500754קשר מ.י. י. השקעות5
7ליס פור יו 1,525.06.817,670388קרסו מוטורס7
8קל אוטו 1,290.110.916,000610קל אוטו8
9פריים ליס 924.86.110,087128מנור אחזקות בי.איי9
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה