תחבורה ורכב

חברות ליסינג והשכרת רכב

דירוג חברות ליסינג והשכרת רכב ע"פ סך כל המאזן

דירוג 2020שם חברהסה"כ נכסים במיל' ₪שינוי (%)הון עצמי במיל' ₪ מספר כלי רכבמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2019
דירוג 2020שם חברהסה"כ נכסים במיל' ₪שינוי (%)הון עצמי במיל' ₪ מספר כלי רכבמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2019
1שלמה Sixt
החברה נסחרת בארץ
9,800101,44070,9861,457-1
2אלבר
החברה נסחרת בארץ
4,241.99517.937,3131,535-2
3אלדן תחבורה
החברה נסחרת בארץ
3,033.85.6419.435,292740מישור דהן תחבורה3
4אוויס ישראל 2,817.6-1.7455.828,372762יוניברסל מוטורס ישראל4
5הרץ 2,512.72.6-29,550860קשר מ. י. י. השקעות5
7פריים ליס 1,11918.3-12,471136מנור אחזקות בי.איי.8
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.