תקשורת

קבוצות תקשורת

דירוג קבוצות תקשורת ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2014שם חברההכנסות מפעילות (במיליוני ₪)אחוז שינוירווח נקי (במיליוני ₪)אחוז רווחיותהון עצמי (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (באלפי ₪)דירוג ראשי 2014 - שירותים
דירוג 2014שם חברההכנסות מפעילות (במיליוני ₪)אחוז שינוירווח נקי (במיליוני ₪)אחוז רווחיותהון עצמי (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (באלפי ₪)דירוג ראשי 2014 - שירותים
1בזק
החברה נסחרת בארץ
9,563.0-7.01,771.018.52,423.013,982684.02
2
החברה נסחרת בארץ
4,927.0-17.0288.05.8710.04,4031,119.05
3פרטנר תקשורת
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
4,519.0-18.9135.03.0874.04,0451,117.27
4הוט
החברה נסחרת בארץ
4,228.00.9-62.0-1.51,393.02,2361,890.98
5Yes 1,635.2-0.1-4,343.22,208740.616
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה