נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז)

הקמה והפעלה של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז)
אייקון פרופיל

פרופיל החברה

שנת הקמה: 2003
תחום: הקמה והפעלה של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי
כתובת: קרית עתידים, מגדל עתידים, ת.ד. 58177, תל אביב 6158101
טלפון: 03-6270400
פקס: 03-5611320
אתר החברה: http://www.ingl.co.il
אייקון הנהלה

מנהלים

 • שמואל תורג'מן, נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז)

  שמואל תורג'מן

  מנכ”ל

  נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז)

  לפרופיל המלא

  שמואל תורג'מן

מנהלים בכירים

  עו"ד גלעד שי משנה למנכ"ל ויועמ"ש
  דניאל סובל סמנכ"ל כספים ורכש
  שלמה קרסנר סמנכ"ל הנדסה
  שלומי זעירא סמנכ"ל תפעול
  חיים מוסקוביץ סמנכ"ל הקמה
  ג'יי אפשטיין מנהל מסחרי
אייקון אודות

אודות נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז)

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז) הינה חברה ממשלתית שנוסדה בשנת 2003, למטרת הקמה ותפעול של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי. בשנת 2004 העניק שר האנרגיה לחברה רישיון למטרה זו, מכוח חוק משק הגז הטבעי, לתקופה של 30 שנה. מדובר בפרויקט בעל חשיבות עצומה עבור המשק הישראלי משתי סיבות מרכזיות: הראשונה בשל השפעתו על הכלכלה והתעשייה הישראלית, והשנייה בשל תרומתו לשיפור איכות הסביבה והפחתת זיהום האוויר.

הקמת מערכת הולכת הגז הטבעי ותפעולה על-ידי נתג"ז מתבצעים על-פי תקנים בינלאומיים מחמירים, תוך שימוש בכלים לוגיסטיים מורכבים, אמצעים טכנולוגיים מתוחכמים ובאמצעות מגוון ספקים, קבלנים ויועצים מקצועיים בינלאומיים ומקומיים

בנתג"ז מועסקים כ-140 עובדים בתחומי התכנון וההנדסה, הקמה, תפעול ותחזוקה, בטיחות, ביטחון, כספים, פיתוח עסקי, משפט ומינהל.

חיסכון כלכלי עצום למשק ואוויר נקי יותר

הגז הטבעי שמוליכה החברה נחשב כיום לאחד ממוצרי האנרגיה הזולים והחסכוניים ביותר במשק הישראלי, והשימוש בו מפחית בעשרות אחוזים את עלויות ייצור החשמל והפקת אנרגיה לצרכים תעשייתיים. ממועד הקמתה ועד היום, השקיעה החברה יותר מ- 7 מיליארד ₪ בהקמת המערכת. השימוש בגז טבעי חוסך מיליארדי שקלים בשנה למשק הישראלי. האנרגיה המופקת מן הגז נקייה יותר בהשוואה לאנרגיה המופקת מדלקים אחרים כגון סולר ומזוט, מאחר שבמהלך התהליך נפלטים לאוויר פחות מזהמים ופחות גזי חממה.

בשורת הגז הטבעי בכל רחבי ישראל

מערכת ההולכה הארצית לגז הטבעי מורכבת ממספר סוגי מתקנים:
• תחנות לקבלת הגז הטבעי מהמאגרים במימי מדינת ישראל. נכון להיום מופעלת תחנת קבלה באשדוד ובמהלך שנת 2019 הושלמה הקמת תחנת קבלה נוספת סמוך לחוף דור שהינה פעילה מדצמבר 2019.
• מצוף ימי לקליטת גז טבעי מאניות LNG מגזזות, הממוקם כעשרה קילומטרים מערבית לחופי חדרה (פעיל מינואר 2013), ומחובר באמצעות קו ימי למערכת ההולכה הארצית.
• צנרת תת קרקעית להולכת הגז הטבעי; עד היום פרסה נתג"ז כ- 800 ק"מ של צנרת לאורכה ולרוחבה של המדינה. מקטעי ההולכה הראשיים: המקטע הימי (פעיל ממאי 2006), המקטע המרכזי (פעיל ממאי 2007), המקטע הדרומי (פעיל מנובמבר 2009), המקטע הצפוני (פעיל מאפריל 2011), מקטע דברת-ציפורית (פעיל מינואר 2015), קו גז לפלמחים (פעיל מפברואר 2016), קו יצוא לירדן באזור סדום (פעיל מינואר 2017), קו ההולכה המזרחי (פעיל ממאי 2017), קו ההולכה לירושלים וקו יצוא לירדן צפון (פעיל מדצמבר 2019)
• תחנות להפחתת לחץ ומדידה (PRMS) הממוקמות בנקודות מסירת הגז לצרכנים
• תחנות הגפה הממוקמות לאורכה של המערכת
• חדרי בקרה וביטחון לפיקוח ושליטה מרחוק על מתקני המערכת
• מערך תחזוקה ומרכזים לוגיסטיים בחיפה, בכנות ובמישור רותם.

לקוחות נתיבי הגז הטבעי לישראל

כבר היום, מעל 60% מהחשמל בארץ מופק באמצעות גז טבעי, שמוליכה נתג"ז אל 7 תחנות הכוח הגדולות של חברת החשמל (פרט לתחנות הפחמיות) ואל יצרני חשמל פרטיים דוגמת דוראד, דליה, OPC, אדלטק, IPP דלק, IPP אלון תבור ורמת גבריאל, IPM באר טוביה ות"כ סוגת, MRC. בנוסף, נתג"ז מוליכה גז טבעי אל מפעלי תעשייה מהגדולים בישראל, הממוקמים במפרץ חיפה, באזורי התעשייה ברמת חובב, במישור רותם ובמקומות נוספים: בזן, פז"א, חיפה כימיקלים, אדמה מכתשים, אגן, מפעלי ים המלח ועוד. מעגל המשתמשים ממשיך להתרחב על ידי חיבורן של רשתות אזוריות לחלוקת גז טבעי, תחנות כוח פרטיות נוספות וכן לקוחות חדשים ממגזר התעשייה ואף מדינות שכנות.

נתג"ז ממשיכה בפיתוח משק הגז הטבעי

בעקבות גילוי משאבי גז טבעיים מול חופי ישראל בשיעורים גבוהים, גבר הביקוש לייצור החשמל באמצעות גז טבעי ועמו החשיבות להמשך פיתוח תשתית ההולכה. לאור זאת, צפוי כי תוך מספר שנים יהווה הגז הטבעי כ- 70% מתמהיל הדלקים לייצור אנרגיה בישראל. בשל כך, נתג"ז ממשיכה בפיתוח משק הגז הטבעי ובהגדלת אמינותה ויעילותה של מערכת ההולכה הארצית, במטרה להבטיח אספקת גז שוטפת ללקוחותיה. החברה פועלת להקמת מקטעי הולכה נוספים ומתקני גז נוספים בהיקפים משמעותיים, וביניהם הכפלות קווי גז בדרום ובצפון, והקמת מקטעי יצוא נוספים וכן הקמת מערכת הולכה ימית (באזור חוף דור) שתאפשר חיבור בלב ים של ספקי גז נוספים ישירות למערכת ההולכה.

פרויקט המצוף הימי לקליטת גז טבעי

בחודש ינואר 2013, הפעילה נתג"ז לראשונה את המצוף הימי לקליטת גז טבעי מאניות LNG מגזזות. ההחלטה על הקמת המצוף נתקבלה על ידי שר האנרגיה בחודש מאי 2011, במטרה לגשר על חוסר זמני בגז טבעי שנוצר בעקבות הפער שבין הידלדלות מאגרים קיימים והפגיעה באספקת הגז ממצרים, ועד להגעת הגז ממאגר תמר. המצוף מקנה למערכת ההולכה הארצית את היכולת לייבא LNG לארץ, ומהווה שער כניסה נוסף, אשר מגדיל את הביטחון האנרגטי של ישראל.

בנוסף לפרויקט יוצא דופן זה, בוחנת החברה פרויקטים נוספים על מנת לפתח את משק הגז הטבעי ולשפר את אמינות ויתירות מערך הגז, בדגש על אחסון גז טבעי לשימושים תפעוליים ולצרכי חירום.

הקמת מתקנים בראייה אקולוגית ועל פי עקרונות פיתוח בר קיימא

החברה מתגאה בהישגים ראויים בכל הנוגע לפיתוח בר קיימא, תוך ניצול מושכל של משאבים וטכנולוגיות המאפשרות שיקום נופי וטיפוח אזורי המערכת באופן טבעי ומהיר. החברה פועלת במסגרת עקרונות שקבעה בנושא השבת הסביבה לקדמותה, ביצוע מחקר לגבי השטח על ידי גורמי מקצוע ומול הגופים הירוקים, בדיקה מוקדמת לגילויי עתיקות, הגדרת דרכי גישה תוך התחשבות בחי ובצומח הסביבתי, ייצוב אפיקי נחלים, שיקום וטיפוח לאחר הקמה, ובפעולות נוספות בתיאום קק"ל, רשות הטבע והגנים ורשויות הנחלים.

הנפקת אגרות חוב ודירוג אשראי

ביום 30 במאי 2018, פרסמה החברה תשקיף רישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ד') והפכה לחברה מדווחת ברשימה הראשית של הבורסה לניירות ערך בתל אביב מיום 7 ביוני 2018. החברה מדורגת על ידי חברת הדירוג מעלות Standard & Poor’s בדירוג ilAA+/Stable.
סדרות אגרות החוב של החברה מדורגות על ידי מעלות בדירוג +ilAA ועל ידי חברת הדירוג מידרוג בדירוג Aa1.il אופק יציב.

עם הפנים לעתיד

נתג"ז הנה חברה צעירה יחסית, אשר מאז הקמתה חוללה מהפכה גדולה במשק האנרגיה. באמצעות חזון, אמונה וצוות מקצועי הקימה מערכת הולכה ארצית, אשר מוליכה גז לאורכה ולרוחבה של המדינה. נתג"ז ממשיכה לצעוד עם הפנים קדימה לפיתוח תמורותנוספות ויוזמות עתידיות, מתוך אמונה וחשיבה שלגז הטבעי תרומה חשובה לכלכלת המדינה, עצמאותה האנרגתית ולאוויר נקי לאזרחיה.

 

בנוסף אולי יעניין אותך

 • "התיווך" שיכול לשנות את שוק הפיננסים בישראל

  האם הגענו לנקודת מפנה באסדרת תחום הברוקראז' בישראל?

  "התיווך" שיכול לשנות את שוק הפיננסים בישראל

 • האם תחלואת הקורונה יכולה להיחשב כתאונת עבודה והאם מהווה עילה לתביעה נזיקית נגד מעביד?

  האם תחלואה בקורונה עקב הידבקות במקום עבודה, בגלל תנאי העבודה יכולה להיחשב כ"תאונת עבודה" מבחינת חוק הביטוח הלאומי?

  האם תחלואת הקורונה יכולה להיחשב כתאונת עבודה והאם מהווה עילה לתביעה נזיקית נגד מעביד?

 • גל התביעות לפיצויים בגין נזקי גוף בגין נגיף הקורונה הצפוי להגיע בשבועות הקרובים

  הבעיות הרפואיות של נפגעי הקורונה לא מסתיימות עם החלמתם מהמחלה. חלקם הגדול ממשיך לסבול מתסמיני פוסט קורונה – מצב שעשוי לזכות אותם בפיצוי כספי

  גל התביעות לפיצויים בגין נזקי גוף בגין נגיף הקורונה הצפוי להגיע בשבועות הקרובים

 • לא בונים על העתיד

  בצל משבר הקורונה ועל רקע אתגרי השעה של ענף הנדל"ן, נערך השבוע פורום בכירי הנדל"ן של DUN'S 100. הפורום איגד רבים מהאנשים המחזיקים בניסיון הרב ביותר בענף הנדל"ן בישראל, מה שהוביל לשיח על הסוגיות המרכזיות הנמצאות על 'שולחנם' של בכירי הנדל"ן. מפגיעת הקורונה ועד לתוכניות שאמורות להחליף את 'מחיר למשתכן' ותמ"א 38, מהירידה במכירות ועד הירידה במלאי הדירות החדשות ועיכוב במסירת וקידום פרויקטים, ממציאות משברית אל עבר עתיד לא ברור. סיקור מיוחד

  לא בונים על העתיד