ביטוח

סוכנויות ביטוח

דירוג סוכנויות ביטוח על פי הכנסות מעמלות

דירוג 2021שם חברההכנסותאחוז שינויפרמיות ביטוח חיים במיל' ₪ פרמיות ביטוח כללי במיל' ₪סך הכל פרמיות במיל במיל' ₪ מספר מועסקיםקשרי בעלות עם חברת ביטוחדירוג 2020
דירוג 2021שם חברההכנסותאחוז שינויפרמיות ביטוח חיים במיל' ₪ פרמיות ביטוח כללי במיל' ₪סך הכל פרמיות במיל במיל' ₪ מספר מועסקיםקשרי בעלות עם חברת ביטוחדירוג 2020
1מבטח סימון 233.51.46,558-6,558658מגדל אחזקות (100%)1
2אגם לידרים אחזקות 2166.44,579-4,579358הפניקס (25%)2
3קבוצת שקל 1722.94,213-4,213411הפניקס (100%)3
4מדנס 132-4.38605351,395345(24.7%) הראל השקעות4
6רמות סוכנויות ביטוח 58.1-3.3-624.4624.4117-6
7אקורד סוכנות לביטוח 500.025050075098-7
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.