ביטוח

סוכנויות ביטוח

דירוג סוכנויות ביטוח על פי הכנסות מעמלות

דירוג 2018שם סוכנות הכנסות מעמלות במיל' ₪אחוז שינויפרמיות ביטוח חיים במיל' ₪פרמיות ביטוח כללי במיל' ₪סך הכל פרמיות במיל' ₪בקשרי בעלות עם חברת ביטוחמספר מועסקיםדירוג 2017
דירוג 2018שם סוכנות הכנסות מעמלות במיל' ₪אחוז שינויפרמיות ביטוח חיים במיל' ₪פרמיות ביטוח כללי במיל' ₪סך הכל פרמיות במיל' ₪בקשרי בעלות עם חברת ביטוחמספר מועסקיםדירוג 2017
1מבטח סימון 216.815.84,050-4,050(100%) מגדל אחזקות 7101
2אגם לידרים אחזקות 17022.83,807-3,807 (60%) הפניקס3442
3קבוצת שקל 159.632.53,237-3,237 (100%) הפניקס 3904
4מדנס 136.51.78035401,343 (24.7%) הראל השקעות4253
5תמורה סוכנות ביטוח 96.32.23,070-3,070כלל החזקות ביטוח (100%)3785
6רמות סוכנויות ביטוח 56.312.8-565565-1176
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.