ביטוח

סוכנויות ביטוח

דירוג סוכנויות ביטוח על פי הכנסות מעמלות

דירוג 2022שם חברההכנסותאחוז שינוי פרמיות ביטוח חיים במיל' ₪פרמיות ביטוח כללי במיל' ₪ סך הכל פרמיות במיל' ₪ מספר מועסקיםקשרי בעלות עם חברת ביטוחדירוג 2021
דירוג 2022שם חברההכנסותאחוז שינוי פרמיות ביטוח חיים במיל' ₪פרמיות ביטוח כללי במיל' ₪ סך הכל פרמיות במיל' ₪ מספר מועסקיםקשרי בעלות עם חברת ביטוחדירוג 2021
1אגם לידרים אחזקות 27225.95,069-5,069361הפניקס (60%)2
2מבטח סימון 235.60.97,000.1-7,000.1632מגדל אחזקות (100%)1
3קבוצת שקל 19211.65,482-5,482430הפניקס (100%)3
4מדנס 1341.58894561,345356(24.7%) הראל השקעות4
6רמות סוכנויות ביטוח 58.10.0-634.1634.1119-6
7אקורד סוכנות לביטוח 512.0252480732105-7
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2022 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.