ביטוח

סוכנויות ביטוח

דירוג סוכנויות ביטוח על פי הכנסות מעמלות

דירוג 2017שם סוכנות הכנסות מעמלות במיל' ₪אחוז שינויפרמיות ביטוח חיים במיל ₪פרמיות ביטוח כללי במיל ₪סך הכל פרמיות במיל' ₪בקשרי בעלות עם חברת ביטוחמספר מועסקיםדירוג 2016
דירוג 2017שם סוכנות הכנסות מעמלות במיל' ₪אחוז שינויפרמיות ביטוח חיים במיל ₪פרמיות ביטוח כללי במיל ₪סך הכל פרמיות במיל' ₪בקשרי בעלות עם חברת ביטוחמספר מועסקיםדירוג 2016
1מבטח סימון 187.34.53,800.03,800.0מגדל אחזקות (100%)6631
2אגם לידרים 138.55.52,600.02,600.0הפניקס (60%)3253
3מדנס 132.0-4.4752.0491.01,243.0הראל השקעות (24.7%)4302
4קבוצת שקל 120.40.42,913.3הפניקס (100%)3464
5תמורה סוכנות ביטוח 94.27.12,750.02,750.0כלל החזקות ביטוח (100%)3305
6רמות סוכנויות ביטוח 49.98.2514.7514.71056
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה