ביטוח

סוכנויות ביטוח

דירוג סוכנויות ביטוח על פי הכנסות מעמלות

דירוג 2019שם סוכנות הכנסות מעמלות במיל' ₪אחוז שינויפרמיות ביטוח חיים במיל' ₪פרמיות ביטוח כללי במיל' ₪סך הכל פרמיות במיל' ₪מספר מועסקיםבקשרי בעלות עם חברת ביטוחדירוג 2018
דירוג 2019שם סוכנות הכנסות מעמלות במיל' ₪אחוז שינויפרמיות ביטוח חיים במיל' ₪פרמיות ביטוח כללי במיל' ₪סך הכל פרמיות במיל' ₪מספר מועסקיםבקשרי בעלות עם חברת ביטוחדירוג 2018
1מבטח סימון 237.19.46,135-6,135706(100%) מגדל אחזקות 1
2אגם לידרים אחזקות 1869.44,020-4,020365 (60%) הפניקס2
3קבוצת שקל 156.5-1.93,499-3,499395 (100%) הפניקס 3
4מדנס 1352.38455321,377410(24.7%) הראל השקעות4
5תמורה סוכנות ביטוח 107.8123,350-3,350398כלל החזקות ביטוח (100%)5
6רמות סוכנויות ביטוח 606.7-611.2611121-6
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.