מזון

יצרניות מזון

דירוג יצרניות מזון ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2014שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2014 - תעשיה
דירוג 2014שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2014 - תעשיה
1קבוצת תנובה 7,167.04.4519.07.28,500843.212
2קוקה קולה ישראל
נתוני החברה מוערכים
5,610.04,9001,144.915
3שטראוס גרופ
החברה נסחרת בארץ
5,605.0-1.71,635.0-9.929.2234.04.21,745.013,565413.2שטראוס אחזקות16
4אסם
החברה נסחרת בארץ
4,190.02.4629.8-5.815.0376.09.02,251.74,698891.9נסטלה19
5פרוטרום
החברה נסחרת בארץ
2,432.52.12,278.72.493.7227.99.41,290.82,700900.928
6נטו
החברה נסחרת בארץ
2,314.113.062.72.7573.11,3911,663.629
7יוניליוור ישראל
נתוני החברה מוערכים
2,060.02,100981.0יוניליוור הולדינגס34
8סודהסטרים
החברה נסחרת בחו"ל
2,031.820.81,981.620.297.5151.77.51,151.02,573789.735
9קורניש חן 1,124.2-5.818.7-46.91.7115.3תנובה + אלף בר*
10טמפו
החברה נסחרת בארץ
1,091.62.356.0-9.75.151.04.7259.49601,137.1טמפו תעשיות בירה68
11טבעול 983.82.4442.17291,349.5אסם השקעות*
12יפאורה תבורי
נתוני החברה מוערכים
968.07501,290.7יפ-אורה76
13גן שמואל מזון
החברה נסחרת בארץ
900.6-9.0735.2-10.981.655.66.2393.35461,649.580
14עוף טוב 894.013.260.06.7170.08001,117.582
15פריגת 660.0-7.7505.0-8.976.53851,714.3קוקה קולה ישראל*
16זוגלובק 580.07.4850682.4114
17בלדי 560.016.75001,120.0116
18מילועוף
נתוני החברה מוערכים
550.02152,558.1מילואות אגש"ח מרכזית117
19מאפיות אנג'ל שלמה א. אנג'ל
החברה נסחרת בארץ
536.44.04.919.50.98.11.5145.21,715312.8119
20קבוצת גלעם 519.8-8.6240.9-12.646.3309.62552,038.5120
21מחלבות יטבתה 450.5-0.0241.61802,503.0שטראוס גרופ*
22גניר 440.2-0.5227.3-10.651.628.66.5148.12341,881.2גן שמואל מזון*
24פוליבה 387.0-5.41951,984.6150
25מאפיית ברמן
נתוני החברה מוערכים
380.01,000380.0153
26הוד חפר 379.45.11.6-29.50.430.5קורניש חן (1987)*
27ויטה פרי הגליל החדשה
נתוני החברה מוערכים
375.0570657.9קופרלי ושלום השקעות156
28מוצרי מעברות
החברה נסחרת בארץ
362.92.121.125.65.820.25.6377.9502723.0מעברות אגש"ח161
29מחלבות גד
נתוני החברה מוערכים
335.02001,675.0175
30דנשר (1963) 331.014.4631524.6דנשר אחזקות (2003)177
31נביעות
נתוני החברה מוערכים
320.0380842.1קוקה קולה ישראל*
32תה ויסוצקי
נתוני החברה מוערכים
267.0206
33סטארקיסט פודור 261.217.91.5-57.00.634.11601,632.3210
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה