תעשיה

פלסטיק, גומי וזכוכית

דירוג חברות פלסטיק, גומי וזכוכית ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2015שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2015 - תעשיה
דירוג 2015שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2015 - תעשיה
1כרמל אולפינים
החברה נסחרת בארץ
3,914.01.32,296.90.658.7144.43.71,153.35057,750.4בתי זיקוק לנפט*
2כתר פלסטיק 3,700.05.74,025919.321
3תמה תעשיית פלסטיק 1,694.025.71,638.726.896.7480.21,2301,377.248
4תוסף 1,600.02.51,100.00.668.89001,777.8נכסי מגידס ע.מ.ע. 200053
5אליאנס
החברה נסחרת בארץ
1,455.99.51,436.79.598.774.05.1364.86762,153.7אליאנס צמיגים אחזקות55
6אבגול
החברה נסחרת בארץ
1,321.46.81,269.07.096.070.55.3432.46941,904.061
7פלרם תעשיות
החברה נסחרת בארץ
1,139.92.71,041.34.291.442.63.7515.01,195953.9רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגש"ח67
8פלסאון
החברה נסחרת בארץ
999.52.1832.31.483.381.08.1725.41,617618.1קיבוץ מעגן מיכאל75
9
נתוני החברה מוערכים
920.08201,122.077
10שמיר תעשית אופטיקה 819.03.72,050399.5שמיר אופטיקה החזקות90
11כפרית תעשיות
החברה נסחרת בארץ
731.23.9622.76.985.226.63.6146.03901,874.8קיבוץ כפר עזה96
12רבל
החברה נסחרת בארץ
692.910.6692.910.6100.032.84.7276.71,275543.4קיבוץ רביבים98
13שלא"ג שמיר
החברה נסחרת בארץ
481.811.9426.315.888.548.010.0225.22382,024.6שמיר שלאג החזקות אגש"ח131
14סטנלי וורקס ישראל - צ.א.ג. תעשיות 454.734.8451.735.099.4676.6576789.3סטנלי ישראל השקעות בי.וי140
15גניגר מפעלי פלסטיקה
החברה נסחרת בארץ
439.31.9329.96.675.120.84.7177.3146
16פולירם
החברה נסחרת בארץ
415.99.7266.115.064.040.29.7147.81592,615.7153
17צלפ תעשיות 402.09.93801,057.9תדביק פק156
18פלסטו שק
החברה נסחרת בארץ
391.0-0.2160.49.341.0-8.8-2.2193.23581,092.2קרגל*
19סטרפלאסט 389.66.6490795.1סניור שוורץ אחזקות167
20אלכם מדיקל 322.06.4600536.6190
21פניציה תעשיות זכוכית שטוחה
נתוני החברה מוערכים
275.02701,018.5פורטיסימו קפיטל פאנד209
22גולן מוצרי פלסטיק
החברה נסחרת בארץ
269.4-0.6143.1-8.353.110.63.9170.12061,307.9קיבוץ שער הגולן214
23פלציב עין הנציב 252.04.1190.08.075.490.0480525.0קיבוץ עין הנציב222
24פלסטופיל
החברה נסחרת בארץ
250.9-5.2196.6-5.678.37.63.0118.1278902.5קיבוץ הזורע223
25פולג תעשיות פלסטיק 240.618.8118.017.549.0121.11271,894.4פוליפילם גרמניה228
26פוליטיב 238.01.3125.04.252.545.01002,380.0230
27ארן אריזות נחשון 193.816.8167.820.786.61801,076.7קיבוץ נחשון250
28אורן - פלמ"ח צובה אגש"ח 185.59.3139.611.375.3154.0298622.3258
29רימוני תעשיות
החברה נסחרת בארץ
150.3-13.93.544.92.330.520.3139.7418359.5277
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה