חברת החשמל לישראל בע"מ

ייצור, הולכה, חלוקה ואספקת חשמל ללקוחות

אייקון פרופיל

פרופיל החברה

שנת הקמה: 1923
תחום: ייצור, הולכה, חלוקה ואספקת חשמל ללקוחות
כתובת: ת.ד. 10, חיפה 3100001
טלפון: 04-8182222
פקס: 04-8186100
אתר החברה: http://www.iec.co.il
בלוג: לחץ לצפייה
Facebook: לחץ לצפייה
Twitter: לחץ לצפייה
Youtube: לחץ לצפייה
אייקון הנהלה

מנהלים בחברה

 • יפתח רון-טל

  יפתח רון-טל

  יו”ר הדירקטוריון

  חברת החשמל לישראל בע"מ

  לפרופיל המלא

  יפתח רון-טל
 • עופר בלוך

  עופר בלוך

  מנכ”ל

  חברת החשמל לישראל בע"מ

  לפרופיל המלא

  עופר בלוך
אייקון אודות

אודות חברת החשמל לישראל בע"מ

חברת החשמל היא חברה ממשלתית וציבורית, המייצרת חשמל ומספקת אותו לכל מגזרי המשק בישראל. כ-99.85% ממניות החברה מוחזקות בידי הממשלה. פעילותה כוללת ייצור חשמל; הולכה והַשׁנָאָה של חשמל; חלוקה, אספקה ומכירת החשמל ללקוחות. חברת החשמל מחזיקה ומפעילה 17 אתרי תחנות-כוח, שבהם 63 יחידות ייצור: 18 מתוכן יחידות קיטוריות ו-30 יחידות מסוג טורבינות גז, בהן 14 יחידות הפועלות במחזור משולב. כושר הייצור המותקן של החברה עמד על 13,617 מגוואט. החברה פועלת לאספקת חשמל זמין, אמין ובאיכות גבוהה, תוך הקפדה על רמת שירות מובילה ושמירה על עקרונות כלכליים, מסחריים וסביבתיים. חברת החשמל מעסיקה כיום 12,754 עובדים ומספקת שירות לכ-2.63 מיליון לקוחות.

 

שנת 2014 - פעולות פיתוח

בעשור האחרון השקיעה החברה כ-10 מיליארד דולר בפיתוחו של משק החשמל בישראל. את ההון הדרוש למימון השקעותיה מגייסת החברה ממקורות עצמיים ובאמצעות גיוסי הון בארץ ובחו"ל, למרות שמדובר בחברה בבעלות המדינה.

במהלך 2014 גדל כושר הייצור של חברת החשמל ב-134 מגוואט, עם סינכרון התוספת הקיטורית באתר "אשכול". מערכת ההולכה של הקווים העיליים במתח 161 ק"ו הורחבה, נוספו 28 ק"מ של מעגלים עיליים חדשים והסתיימו מספר פרויקטים של תגבור קווים (uprating). אורך הקווים העיליים והתת-קרקעיים הפעילים במתח עליון 161 ק"ו הסתכם ב-4,579 ק"מ, ובמתח 115 ק"ו - 114 ק"מ. אורך הקווים במתח על-עליון 400 ק"ו הסתכם ב-741 ק"מ.

מערכת ההשנאה כוללת 10 תחנות-מיתוג ו-186 תחנות-משנה, 43 מתוכן בבעלות פרטית.

יכולת ההשנאה בתחנות המיתוג 400/161 ק"ו הסתכמה בסוף השנה ב-10,300 מגה-וולט-אמפר. יכולת ההשנאה ממתח עליון למתח גבוה בתחנות המשנה שבבעלות החברה הורחבה והסתכמה ב-16,986 מגה-וולט-אמפר (גידול בשיעור של כ-0.8%). יכולת ההשנאה בתחנות המשנה שבבעלות הצרכנים הפרטיים הסתכמה ב-2,915 מגה-וולט-אמפר.

מערכת החלוקה כללה בסוף 2014 קווי רשת מתח גבוה באורך כולל של 26,899 ק"מ; 48,070 שנאי חלוקה בהספק כולל של 23,230 מגה-וולט-אמפר וקווי רשת מתח נמוך באורך כולל של 22,836 ק"מ. אורך קווי המתח הגבוה והנמוך המוטמנים בקרקע הגיע בסוף 2014 ל-23,957 ק"מ, המהווים כ-48.2% מסך קווי החלוקה.

 

יצרנים פרטיים במתח על ועליון

בשנת 2014 נמשך שילובם של היצרנים הפרטיים (יח"פים) החדשים, עם כניסתן לעבודה של תחנת-הכוח "דוראד" באתר קצא"א (860 מגוואט) ושל תחנת-הכוח הפוטו-וולטאית של חברת אנרג'יקס באתר "נאות חובב" (37.5 מגוואט). במקביל מתקיימים תיאומים טכניים להקמת 15 תחנות-כוח פרטיות נוספות.

בנוסף ליצרנים עצמיים במתח עליון בהספק של 297 מגוואט, ההספק המותקן של היצרנים הפרטיים במתח עליון הסתכם ב-1,660 מגוואט.

היחידה לניהול המערכת מטפלת ב-13 תחנות-כוח הנמצאות בשלבי הקמה, בהספק כולל של כ-2,400 מגוואט.

 

הכנסות, גיוסי הון ודירוג החברה

בשנת 2014 ירדו הכנסות החברה בכ-8.72% בהשוואה לשנה קודמת והסתכמו בסך של כ-25,195 מיליוני ש"ח (כ-6,479 מיליוני דולר). החברה סיימה את השנה ברווח של 151 מיליוני ש"ח.

 

דירוג החברה בחו"ל (נכון ל-31.12.2014)

1. Baa3 :Moody's עם אופק יציב.

2. P&S:כBBB - עם תחזית יציבה.

 

דירוג החברה בישראל (נכון ל-31.12.2014)

1. מידרוג: אגרות החוב אשר אינן מגובות בערבות המדינה מדורגות בדירוג של Aa3 עם אופק יציב. אגרות החוב אשר מגובות בערבות המדינה מדורגות בדירוג של Aaa.

ב-2.4.2015 הותירה מידרוג את דירוג הסדרות שהונפקו ע"י החברה על כנו אך שינתה את אופק הדירוג לסדרות שאינן מגובות בערבות מדינה מיציב לחיובי.

2. S&P מעלות: ilAA עם תחזית יציבה.

 

גיוסי הון

במהלך שנת 2014 גייסה חברת החשמל סך של כ-5.9 מיליארד ש"ח לצורכי השקעה בפיתוח משק החשמל ולטובת מחזור חוב.

 

פירעונות חוב

במהלך שנת 2014 פרעה החברה סך של כ-6.8 מיליארד ש"ח בגין הלוואות ואג"ח.

 

ביקוש לחשמל ופסגת עומס

שיא הביקוש במשק בשנת 2014 התרחש ב-29.6.2014, ועמד על 11,335 מגוואט – 2.6% פחות משיא הביקוש בשנה קודמת. כ-83.3% מתוכם, 9,440 מגוואט, סיפקה חברת החשמל. סך הייצור ביחידות החברה הסתכם בשנת 2014 ב-51,726 מיליוני קוט"ש, המבטאים ירידה של 9.4% בהשוואה לשנה קודמת. בשנת 2014 ייצרה החברה כ-58.2% מסך ייצור החשמל באמצעות פחם, כ-41.7% באמצעות גז טבעי, 0.1% באמצעות סולר ו-0.02% באמצעות מזוט. צריכת החשמל בשנת 2014 הייתה כ-49.9 מיליארד קוט"ש, המבטאים ירידה של כ-6.7% בהשוואה לשנת 2013, כתוצאה מעליית חלקם בצריכה נבעה מעליית חלקם של היצרנים הפרטיים, ממזג האוויר הממותן בחורף ובקיץ ומירידה בפעילות הכלכלית בישראל.

 

הגז הטבעי במשק החשמל

בשנת 2014 היו לחברה שני מקורות אספקה לגז טבעי, אשר אפשרו אספקת גז סדירה במשך כל השנה, והביאו לצמצום הייצור באמצעות דלקים נוזליים לשיעור של כ-0.1% מסה"כ הייצור.

המקור ל-98% מאספקת הגז הינו שדה "תמר", בהתאם להסכם לרכישת גז שנחתם עם שותפי "תמר" לתקופה של 15 שנה, החל מאפריל 2013.

הגיבוי לאספקת גז טבעי הינו יבוא של גז טבעי נוזלי (LNG), המאוחסן באוניה בעלת אמצעים להפיכת הנוזל לגז והזרמתו למערכת הולכת הגז הארצית, באמצעות חיבור למצוף ימי הממוקם בלב ים מול חופי חדרה.

הוצאות החברה על רכישת דלקים בשנת 2014 הסתכמו בכ-8 מיליארד ש"ח (לעומת 11.1 מיליארד בשנת 2013). הסיבה להקטנה בעלויות הדלקים נובעת מירידת מחירי הפחם, מהקיטון בצריכת דלקים נוזליים ומהקיטון בכמות הדלק שרכשה החברה, עקב ירידה בכ-10% בסך הייצור שלה בשנת 2013. יש לציין, כי בשנת 2014 פחת ייצור החשמל ע"י חברת החשמל בכ-10% והסתכם בכ-84% מכלל ייצור החשמל המשקי, כאשר את יתרת הכמות ייצרו יצרני חשמל פרטיים ומתקנים פוטו-וולטאיים.

 

שירות בסימן שימוש מושכל בחשמל והתייעלות אנרגטית

בשנת 2014 המשיכה חברת החשמל לקדם את התוכנית הלאומית לחסכון בחשמל, כדי למנוע מצבים של ניהול מחסור, לצמצם את הצורך הדחוף בהוספת יחידות ייצור ולהטמיע הרגלי שימוש מושכל בחשמל. מעגל הלקוחות שהצטרפו להסדרים לניהול העומס מצד הביקוש הורחב, וסך העומס שגוייס במסגרתם עומד על 976 מגוואט. החברה המשיכה בפעילותה להכוונת הלקוחות להתייעלות אנרגטית ולקידום התייעלות אנרגטית באתרים התפעוליים והמנהליים של החברה.

בתחום השירות ללקוח זכתה החברה בשנת 2014 בפעם ה-18 ברציפות במקום הראשון כמוסד הציבורי הנותן את השירות הטוב ביותר, בסקר "המבחן של המדינה" המבוצע ע"י מכון המחקר "גיאוקרטוגרפיה".

 

שינוי מבני, תכנית שינוי ארגוני ותכנית התייעלות

ביולי 2013 מונה צוות היגוי לגיבוש המלצות בנוגע לרפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל, בראשות מר אורי יוגב, שהינו כיום מנהל רשות החברות הממשלתיות, ובהשתתפות בכירים ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ממשרד האוצר ואחרים. בחודש מרס 2014 פורסמה להערות הציבור טיוטת המלצות צוות ההיגוי העוסקת במכלול הרחב של הנושאים החשובים העומדים בפני המדינה ובפני חברת החשמל. מאז, ובמהלך שנת 2014, התקבלו תגובות הצדדים לטיוטת ההמלצות ונכון לאפריל 2015 קיימים פערים מהותיים בין עמדת המדינה לבין עמדת ההסתדרות, בעיקר בכל הקשור לזכויות העובדים בהקשר של השינוי המבני, ולא מתקיים משא ומתן בין הצדדים.

לעמדת החברה, המשא ומתן בין הצדדים חייב להימשך ויש לקדם את הרפורמה במשק החשמל במטרה להגיע להסכמות על מבנה המשק הראוי, שינוי ארגוני וניהולי, איתנות פיננסית ותוכנית התייעלות כוללת בחברה.

 

פיתוח עסקי

היחידה לפיתוח וייזום עסקי פועלת במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברה ולנצל באופן מיטבי את הידע המקצועי, המשאב האנושי המיומן, מוצרי הלוואי, התשתיות והמשאבים האחרים המצויים בידה. זהו מקור עתידי להכנסות, שיוכל לתרום לשיפור האיתנות הפיננסית והרווחיות, ומקור חלופי להכנסות שתאבדנה לחברה, עם כניסת התחרות למקטע הייצור בישראל והגבלת הפיתוח העתידי. מרבית פעילות הפיתוח העסקי מופנית כיום לחו"ל, בעיקר במדינות ברה"מ לשעבר, מדינות מזרח אירופה, אפריקה, הודו ומספר מדינות נוספות באסיה. כמו כן פועלת החברה למכור שירותים מקצועיים בישראל ולרשות הפלשתינאית. תחומי היזמות העסקית מגוונים, והם כוללים: הקמה והפעלה של תחנות-כוח, מתקני חשמל אחרים ומתקני אנרגיה מתחדשת בחו"ל; פעילות מכירת ידע, שירותי ייעוץ ושירותי הנדסה בארץ ובחו"ל; מסחור מוצרי הלוואי הנוצרים בייצור חשמל – כגון אפר פחם, גבס, קיטור, גזים שונים וכד'; ניצול מושכל והשכרה של תשתיות החברה, אמצעים וציוד ושירותים אחרים; הקמת מתקני תשתית חשמל עבור רשות האנרגיה הפלשתינאית. בשנת 2014 החברה הרחיבה את פעילותה בתחום ההגנה הכוללת למרחב הפיזי והקיברנטי. בישראל, מרבית הפעילויות הנוגעות לפיתוח עסקי הינן בתחומי ההתייעלות האנרגטית, שירותים מקצועיים וייעוץ בתחום ההולכה והחלוקה ושירותים נלווים נוספים.

סה"כ ההכנסות בכל התחומים הנ"ל בשנת 2014 הסתכמו בפועל ב-224 מיליון ש"ח.

 

מיזם התקשורת

חברת החשמל שותפה בחברת התקשורת IBC מיום הקמתה ביולי 2013 ומחזיקה 40% מהון מניותיה. חברת החשמל מבצעת את כל עבודות התכנון ופריסת הכבלים האופטיים על תשתיות החשמל ומעניקה ל-IBC זכות שימוש בלעדית בתשתיות החברה והקצאת אורכי גל על גבי שדרת הרשת האופטית של חברת החשמל.

במהלך 2014 סיפקה חברת החשמל ל-IBC שירותי תכנון ופריסת רשת אופטית על בסיס תשתית החשמל הקיימת בערים באר שבע, טירת כרמל, ת"א, רעננה וראשון לציון. באתרי חברת החשמל הוקמה תשתית לאירוח חדרי תקשורת של IBC, המהווים שדירת רשת הליבה, Data Center, ושכבות רשת האגריגציה של IBC. בנוסף, סיפקה חברת החשמל שירותי אחסנה ולוגיסטיקה הקשורים לפריסת רשת התקשורת עבור IBC.

 

החממה הטכנולוגית ק.ר.ט

היחידה לקידום רעיונות טכנולוגיים (ק.ר.ט) הוקמה לצורך זיהוי רעיונות חדשניים בתחומי העיסוק של החברה ובעלי פוטנציאל עסקי. הרעיונאים, היזמים והממציאים אשר מצטרפים לחממה זוכים לתמיכה כספית, לליווי של צוות מקצועי, לשימוש בתשתיות המעבדתיות והפיזיות של החברה ועוד.

נכון להיום פעילות במסגרת היחידה 15 חברות הזנק: 5 חברות בתחום רשת חכמה, 6 חברות בתחום התייעלות אנרגטית, 4 חברות בתחום אנרגיות מתחדשות.

 

איכות הסביבה

חברת החשמל פועלת בהתאם לעקרונות מדיניותה להגנה על הסביבה. לחברה חזון סביבתי, לאורו היא פועלת מתוך אחריות לסביבה, בראייה מקיימת ארוכת טווח וצופה פני עתיד, ממזערת את ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותה ומובילה למניעת מפגעים.

נושא איכות הסביבה מהווה כיום חלק אינטגראלי בכל תחומי עיסוקה של החברה, ופעילותה כפופה לרגולציה נרחבת בתחום, אותה מובילים המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד הפנים ואיגודי ערים לאיכות הסביבה.

בשנת 2014 השקיעה החברה כ-808 מיליון ש"ח בהיבטי איכות הסביבה במתקני החברה (ובכלל זה בפרויקטי הפחתת פליטות של תחנות-הכוח הפחמיות) ועלויות שוטפות של כ-90 מיליון ש"ח נוספים, כדי לעמוד בדרישות ההגנה על הסביבה.

במסגרת הפעילות לשילוב מתקנים המבוססים על אנרגיות מתחדשות ברשת החשמל, חוברו נכון לסוף שנת 2014 כ-9,900 מתקנים פוטו-וולטאיים קטנים, בהיקף של כ-257 מגוואט, כ-139 יצרנים פוטו-וולטאיים בינוניים בהיקף של כ-260 מגוואט וכ-37.5 מגוואט יחידת כוח פרטית פוטו-וולטאית במתח עליון.

 

מעורבות בקהילה

פעילות החברה בתחום זה משקפת אחריות חברתית וסביבתית ומתמקדת בעיקר בתחומי הקיימות, הפעילות הקהילתית ברשויות, שימור והנחלת מורשת והתנדבות עובדים ומנהלים. דוח הקיימות התאגידית לסיכום שנת 2013 פורסם לראשונה בהתאם לסט ההנחיות החדש GRI–G4, שהוא סטנדרט הדיווח הבינלאומי המחמיר ביותר של ארגון ה-GRI. הדוח פורסם ברמת השקיפות הגבוהה ביותר – COMPREHENSIVE, לאחר שעבר בקרת נאותות חיצונית. בדירוג "מעלה" דורגה חברת החשמל בקטגוריה פלטינה+, בציון 91. במהלך שנת 2014 פעלה חברת החשמל ביישובים העוטפים את אתר "אורות רבין" בחדרה ואת אתר "רוטנברג" באשקלון, תוך התמקדות בנושאי התייעלות אנרגטית ובנושאי קיימות, בראשם פרויקט הפחתת הפליטות מתחנות-הכוח הפחמיות.

במקביל, יצאה לדרך תכנית "עיר חכמה - שימוש מושכל בחשמל והתייעלות אנרגטית" - בכ-50 רשויות ברחבי הארץ, לבני כל המגזרים, והושקה תכנית "מנהל מאמץ מנהל" של משרד החינוך, לשיתוף ניסיונם הניהולי של מנהלים במערכת החינוך.

 

ניהול סיכונים והמשכיות עסקית

סיכונים לסוגיהם מהווים חלק בלתי נפרד מהסביבה העסקית ומתהליכי העבודה והניהול העסקי בחברה ומושפעים מגורמים חיצוניים ופנימיים. בתחום זה פועלת החברה בהתאם להנחיות רשות החברות משנת 2009 בנושא ניהול סיכונים ברמת כלל חברה (ERM) ולמסמך מדיניות אב לניהול סיכונים, אשר אושר בשנת 2013. בחברה הוטמעה מערכת מידע לניהול סיכונים ובוצע סקר סיכונים כולל חדש, המהווה בסיס למיפוי תהליכים מרכזיים ודירוג סיכונים אשר משמשים גם להכנת תכנית עבודה רב-שנתית לביקורת הפנימית.

במקביל, וכחלק מהיערכותה למצבי קיצון, ממשיכה החברה לקדם את נושא ההמשכיות העיסקית.

 

היערכות לשעת חירום/משבר

החברה המשיכה גם בשנת 2014 בפעילויות להגברת מוכנותה למצבי חירום/משבר. החברה עמדה בהצלחה באירועי מבצע "צוק איתן" וצלחה את סופות חורף 2015-2014, תוך יישום לקחי סערת דצמבר 2013.

בנוסף, ביצעה החברה במהלך השנה 2 תרגילים ארציים (היערכות לתרחישי מזג אוויר קיצון בקיץ ובחורף), בשילוב אירועי מלחמה, פעילות חבלנית עוינת, סייבר והפרות סדר. כמו כן, השתלבה החברה גם בפעילויות ותרגילים ברמה הלאומית, המחוזית והמקומית, בשיתוף משרדי ממשלה, רשויות ייעודיות, רשות החירום הלאומית, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, פיקוד העורף ומשטרת ישראל.

החברה המשיכה בפעילותה להיערכות כוללת במקרה של רעידת אדמה, לרבות טיפול במערך הייצור, במערך ההשנאה והחלוקה ובמבנים מינהליים בחברה, במטרה לצמצם את היפגעותם בעת התרחשות רעידת אדמה ולמזער באופן מרבי את הפגיעה בחיי אדם ונזק למערכת אספקת החשמל. כמו כן הוכנה ומיושמת תכנית להקמת ציוותי חילוץ והצלה ולמתן מענה ראשוני לאחר אירוע רעידת אדמה, עד להגעת כוחות סיוע מוסדיים.

 

חפשו אותנו גם בפייסבוק "חברת החשמל העמוד הרשמי"

אייקון מאמרים

מאמרים מאת חברת החשמל לישראל בע"מ

 • חכמת הסייבר

  חכמת הסייבר

  לקראת כניסתנו לעשור השני של עידן הסייבר, ניתן לומר כי האתגרים הניצבים בפנינו הינם מעבר לכל דמיון.

  חכמת הסייבר

בנוסף אולי יעניין אותך

 • האם שיטת ההתמחות תשפיע על הקריירה שלכם?

  המרוץ אחר מקום ההתמחות של הסטודנטים למשפטים החל השבוע. גם השנה הסטודנטים משקיעים הרבה מאד מאמצים בבחירת המשרד בו יתמחו: קוראים חומר, מסיירים במשרדים, משוחחים עם עורכי דין, נפגשים עם מתמחים. מה באמת חשוב לבחור במשרד המתאים.

  האם שיטת ההתמחות תשפיע על הקריירה שלכם?

 • חישוב שווי השימוש ברכב– נוסחת חישוב או חזקה הניתנת לסתירה

  השאלה כיצד לחשב את שווי טובת ההנאה הצומחת לעובד מרכב הצמוד לעובד שמעבידו מעמיד לרשותו לצורך עבודתו והמשמש אותו גם לצרכים פרטיים היא שאלה לא פשוטה, באשר לא תמיד קל לברר ולעקוב אחרי היחס בין מידת השימוש לצורכי עבודה ובין השימוש הפרטי.

  חישוב שווי השימוש ברכב– נוסחת חישוב או חזקה הניתנת לסתירה

 • DUN'S 100 2017 – דירוג עורכי הפטנטים לשנת 2017: ריינהולד–כהן עדיין בראש

  אקזיט מוצלח כמו שביצעה מובילאיי ממחיש את חשיבותם של עורכי הפטנטים בהצלחת המוצר מבוסס הפטנט | לפי דירוג Dun's 100, בצמרת רשימת משרדי עורכי הפטנטים נשמרה יציבות; ובמקומות 2 ו-3, כמו אשתקד, נמצאים פרל-כהן וארליך אנד פנסטר

  DUN'S 100 2017 – דירוג עורכי הפטנטים לשנת 2017: ריינהולד–כהן עדיין בראש

 • אליפות של אישה

  רגע לפני שאלונה ברקת מקבלת את אות "אישה פורצת דרך" בטקס הענקת אותות המצוינות של דן אנד ברדסטריט, שיערך ב 28.5 במוזיאון תל אביב, האישה שמיישמת את חזונו של בן גוריון בבירת הנגב, מעניקה ראיון מיוחד לאתר 100 DUN’S ומספרת על ההצלחה המקצועית החברתית והקהילתית של קבוצת הפועל באר שבע.

  אליפות של אישה