בניה ונדל"ן

ייזום נדלן חברות בורסאיות

דירוג 2022שם חברההכנסות מייזום (במיליוני ₪)הכנסות (במיליוני ₪)סהכ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪)CAP- יחס חוב ליחס סך הון למאזןמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2021
דירוג 2022שם חברההכנסות מייזום (במיליוני ₪)הכנסות (במיליוני ₪)סהכ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪)CAP- יחס חוב ליחס סך הון למאזןמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2021
7קבוצת חנן מור
החברה נסחרת בארץ
607.0628.62,503.80.840.1497-10
8פרשקובסקי
החברה נסחרת בארץ
1,039.41,088.41,164.50.550.36126-6
9אאורה
החברה נסחרת בארץ
891.5893.91,223.60.610.2840-7
10קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה
החברה נסחרת בארץ
1,104.11,104.1555.70.60.27237-9
11קבוצת חג'ג'
החברה נסחרת בארץ
190.1218.11,387.60.630.33252-11
21מרדכי אביב
החברה נסחרת בארץ
215.4206.7439.50.540.37514-18
25נכסים ובניין
החברה נסחרת בארץ
44.0490.089.00.550.34134חברת השקעות דיסקונט23
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2022