התחדשות עירונית

תמא 38 תל אביב

 

דירוג 2021שם חברהסה"כ פרויקטיםמספר פרויקטים לפני קבלת היתר מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאיםמספר פרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4)מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו
דירוג 2021שם חברהסה"כ פרויקטיםמספר פרויקטים לפני קבלת היתר מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאיםמספר פרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4)מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו
7בית וגג ג.ל. 1044275--
12קבוצת אלמי 1355356--
15קרן נדל"ן 831492--
18ירון טיבט חברה לבניה 8-1789--
22שיכון ובינוי נדל"ן 862----
23התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן 954----
27שלום את נתן 13112----
28רם אדרת 3--245118
30קבוצת אגוז (ישראל) 3-1252--
31יובלי תל-אביב 621222117
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה