התחדשות עירונית

תמא 38 תל אביב

 

דירוג 2023שם חברהסה"כ פרויקטיםמספר פרויקטים לפני קבלת היתרמספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאיםמספר פרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4)מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו
דירוג 2023שם חברהסה"כ פרויקטיםמספר פרויקטים לפני קבלת היתרמספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאיםמספר פרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4)מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו
9התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן 9144227--
12קבוצת אלמי 23126363252
13בית וגג יזמות ונדל"ן
החברה נסחרת בארץ
211533105--
18דמרי בעיר 24165387--
26בסט ייזום 1153382--
27שלום את נתן 16114128--
29קבוצת רוזיו 94-5252--
30קרן נדל"ן 922238368
34הכשרת הישוב התחדשות עירונית
החברה נסחרת בארץ
741260--
36בוני התיכון
החברה נסחרת בארץ
1274122--
41פרשקובסקי
החברה נסחרת בארץ
1--1106--
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.