התחדשות עירונית

תמא 38 תל אביב

 

דירוג 2024שם חברהסה"כ פרויקטיםמספר פרויקטים לפני קבלת היתר מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאיםמספר פרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו
דירוג 2024שם חברהסה"כ פרויקטיםמספר פרויקטים לפני קבלת היתר מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאיםמספר פרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו
7קבוצת אלמי 281384110350
14בית וגג יזמות ונדל"ן
החברה נסחרת בארץ
231364113--
16דמרי בעיר 27186387--
17קבוצת רוזיו 116-31462106
20התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן 15726343--
26בסט ייזום 18114383--
28שלום את נתן 1898128--
33הכשרת הישוב התחדשות עירונית
החברה נסחרת בארץ
1071260--
35קרן נדל"ן 73-488--
37בוני התיכון
החברה נסחרת בארץ
1494122--
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.