בניה ונדל"ן

ייזום נדלן חברות בורסאיות

דירוג 2017שם חברההכנסות מייזום (במיליוני ₪)הכנסות (במיליוני ₪)סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪)חוב / CAP (ברוטו)מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2016
דירוג 2017שם חברההכנסות מייזום (במיליוני ₪)הכנסות (במיליוני ₪)סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪)חוב / CAP (ברוטו)מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2016
7קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה
החברה נסחרת בארץ
437.51,120.9755.40.6433018
8מנרב פרויקטים
החברה נסחרת בארץ
440.9440.9475.90.3259מנרב אחזקות-
9אאורה
החברה נסחרת בארץ
447.3449.4614.50.77377
10נכסים ובניין
החברה נסחרת בארץ
337.01,576.0803.00.69225חברת השקעות דיסקונט16
11פרשקובסקי
החברה נסחרת בארץ
206.1286.21,205.80.677812
17קבוצת חג'ג'
החברה נסחרת בארץ
196.1196.1562.80.664517
21מרדכי אביב
החברה נסחרת בארץ
129.5139.5530.90.6542020
23קבוצת חנן מור
החברה נסחרת בארץ
179.1179.1277.50.7828קבוצת חנן מור השקעות 200611
27אלקטרה נדל"ן
החברה נסחרת בארץ
48.190.067.10.488אלקו29
28כלכלית ירושלים
החברה נסחרת בארץ
40.71,196.8405.80.7519615
29קבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות
החברה נסחרת בארץ
60.461.175.70.483028
31גינדי השקעות 1
החברה נסחרת בארץ
38.138.22.10.977גינדי קפיטל30
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה