בניה ונדל"ן

ייזום נדלן חברות בורסאיות

דירוג 2019שם חברההכנסות מייזוםהכנסותסהכ מלאי מקרקעיןCAP- יחס חוב ליחס סך הון למאזןמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2018
דירוג 2019שם חברההכנסות מייזוםהכנסותסהכ מלאי מקרקעיןCAP- יחס חוב ליחס סך הון למאזןמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2018
6פרשקובסקי
החברה נסחרת בארץ
643.0677.1953.30.560.2799-6
7אאורה
החברה נסחרת בארץ
324.4324.41045.20.710.1950-7
10קבוצת חג'ג'
החברה נסחרת בארץ
187.7187.7651.50.550.3743-9
11נכסים ובניין
החברה נסחרת בארץ
51717403100.70.23232חברת השקעות דיסקונט12
12מנרב פרויקטים
החברה נסחרת בארץ
339.0339.0389.70.30.5831מנרב אחזקות 10
18בוני התיכון
החברה נסחרת בארץ
179.7179.7410.10.710.2441-17
19קבוצת חנן מור
החברה נסחרת בארץ
245.4247.8380.30.790.1944קבוצת חנן מור השקעות 21
20מרדכי אביב
החברה נסחרת בארץ
117.2127.2493.00.630.34403-20
25כלכלית ירושלים
החברה נסחרת בארץ
93.31098.5330.70.580.36215-27
27קבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות
החברה נסחרת בארץ
19.119.1194.40.770.1518-28
28אלקטרה נדל"ן
החברה נסחרת בארץ
5.492.026.60.580.4-אלקו החזקות 29
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה