בניה ונדל"ן

ייזום נדלן חברות בורסאיות

דירוג 2019שם חברההכנסות מייזוםהכנסותסהכ מלאי מקרקעיןCAP- יחס חוב ליחס סך הון למאזןמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2018
דירוג 2019שם חברההכנסות מייזוםהכנסותסהכ מלאי מקרקעיןCAP- יחס חוב ליחס סך הון למאזןמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2018
6פרשקובסקי
החברה נסחרת בארץ
643.0677.1953.30.560.2799-6
7אאורה
החברה נסחרת בארץ
324.4324.41045.20.710.1950-7
10קבוצת חג'ג'
החברה נסחרת בארץ
187.7187.7651.50.550.3743-9
11נכסים ובניין
החברה נסחרת בארץ
51717403100.70.23232חברת השקעות דיסקונט12
12מנרב פרויקטים
החברה נסחרת בארץ
339.0339.0389.70.30.5831מנרב אחזקות 10
19קבוצת חנן מור
החברה נסחרת בארץ
245.4247.8380.30.790.1944קבוצת חנן מור השקעות 21
20מרדכי אביב
החברה נסחרת בארץ
117.2127.2493.00.630.34403-20
25כלכלית ירושלים
החברה נסחרת בארץ
93.31098.5330.70.580.36215-27
27קבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות
החברה נסחרת בארץ
19.119.1194.40.770.1518-28
28אלקטרה נדל"ן
החברה נסחרת בארץ
5.492.026.60.580.4-אלקו החזקות 29
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה