בניה ונדל"ן

ייזום נדלן חברות בורסאיות

דירוג 2020שם חברההכנסות מייזום (במיליוני ₪)הכנסות (במיליוני ₪)סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪) יחס חוב ל CAP-יחס סך הון למאזןמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2019
דירוג 2020שם חברההכנסות מייזום (במיליוני ₪)הכנסות (במיליוני ₪)סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪) יחס חוב ל CAP-יחס סך הון למאזןמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2019
6פרשקובסקי
החברה נסחרת בארץ
976.31,017.6971.30.520.31111-6
7אאורה
החברה נסחרת בארץ
493.2494.31,121.10.770.1760-7
10קבוצת חג'ג'
החברה נסחרת בארץ
109.0125.8627.70.520.40130-10
12קבוצת חנן מור
החברה נסחרת בארץ
97.5113.1587.80.80.1754קבוצת חנן מור השקעות (2006)19
15מנרב פרויקטים
החברה נסחרת בארץ
135.6153.6431.00.280.5532מנרב אחזקות 12
16מרדכי אביב
החברה נסחרת בארץ
111.1120.7551.60.60.33502-20
19נכסים ובניין
החברה נסחרת בארץ
336.0752.0150.00.710.25123חברת השקעות דיסקונט11
23בוני התיכון
החברה נסחרת בארץ
179.3179.3340.00.70.2260-18
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה