בניה ונדל"ן

ייזום נדלן חברות בורסאיות

דירוג 2023שם חברההכנסות מייזום (במיל' ₪)הכנסות (במיל' ₪)סה"כ מלאי מקרקעין (במיל' ₪)CAP- יחס חוב ליחס סך הון למאזןמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2022
דירוג 2023שם חברההכנסות מייזום (במיל' ₪)הכנסות (במיל' ₪)סה"כ מלאי מקרקעין (במיל' ₪)CAP- יחס חוב ליחס סך הון למאזןמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2022
8אאורה
החברה נסחרת בארץ
849.0849.01,778.00.560.2654-9
9פרשקובסקי
החברה נסחרת בארץ
826.0874.81,625.50.530.35117-8
10קבוצת חג'ג'
החברה נסחרת בארץ
232.7290.51,900.10.620.31325-11
12קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה
החברה נסחרת בארץ
886.7886.7681.10.570.30482-10
22מרדכי אביב
החברה נסחרת בארץ
160.9172.5431.80.470.39416-21
26נכסים ובניין
החברה נסחרת בארץ
473.03,030.0106.00.670.27114חברת השקעות דיסקונט25
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה