בניה ונדל"ן

נדלן מניב

דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות נדל"ן מניב (במיליוני ₪)סה"כ הכנסות (במיליוני ₪)NOI מאוחד (במיליוני ₪)נכסים מניבים - סה"כ מ"ר FF0 לפי גישת ההנהלה (במיליוני ₪)סך הנכסים (במיליוני ₪)מספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2018
דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות נדל"ן מניב (במיליוני ₪)סה"כ הכנסות (במיליוני ₪)NOI מאוחד (במיליוני ₪)נכסים מניבים - סה"כ מ"ר FF0 לפי גישת ההנהלה (במיליוני ₪)סך הנכסים (במיליוני ₪)מספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2018
1גזית-גלוב
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
284028401996465069249214757נורסטאר החזקות 1
2קבוצת עזריאלי
החברה נסחרת בארץ
2063315115872069148125431895886-2
3מליסרון
החברה נסחרת בארץ
1427.61556.5117080000070719731.7249עופר השקעות3
5איי.די.או גרופ
החברה נסחרת בארץ
543.2657.3457.4162545476.818133.5359-6
8איירפורט סיטי
החברה נסחרת בארץ
772.71020.9596.31227.4398.813072.7182-8
9כלכלית ירושלים
החברה נסחרת בארץ
935.61098.5698.12160294264.412861.1215-7
10ביג מרכזי קניות
החברה נסחרת בארץ
805.1813.0593.5704358335.310832.177-10
11אפריקה ישראל נכסים
החברה נסחרת בארץ
405.81168.3442.2584831-10153.0269-11
12סאמיט אחזקות נדל"ן
החברה נסחרת בארץ
396.5438.5350.61305018138.29026.0136-12
*חברת מבני תעשיה - IBC
החברה נסחרת בארץ
569.8608.0411.61346160227.27211.2166כלכלית ירושלים*
14חברת הכשרת הישוב
החברה נסחרת בארץ
282.0549.1205.0648551-5017.577-14
15ריט 1
החברה נסחרת בארץ
313.1313.1297.5493270224.44655.2--16
17אדגר
החברה נסחרת בארץ
243.3267.9224.936805871.54569.8106ישיר איי.די.איי. אחזקות18
19אספן גרופ
החברה נסחרת בארץ
221.3259.9162.036580189.73258.328-19
*דרבן השקעות
החברה נסחרת בארץ
160.6187.7127.526262484.43014.7104כלכלית ירושלים*
20סלע קפיטל נדל"ן
החברה נסחרת בארץ
192.2211.4189.4269869125.72893.32-20
21מגה אור החזקות
החברה נסחרת בארץ
89.098.3138.226748380.82870.828-21
22וילאר אינטרנשיונל
החברה נסחרת בארץ
133.3282.7119.7346755-2718.4364-22
23לוינשטין נכסים
החברה נסחרת בארץ
65.691.263.27519128.81458.76משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות23
24ישפרו
החברה נסחרת בארץ
103.4177.473.914007342.21366.886-24
25גירון
החברה נסחרת בארץ
89.089.072.910239830.01312.140דסטיני גלובל25
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.