בניה ונדל"ן

נדלן מניב

דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות נדל"ן מניב (במיליוני ₪)סה"כ הכנסות (במיליוני ₪)NOI מאוחד (במיליוני ₪)נכסים מניבים - סה"כ מ"רFF0 לפי גישת ההנהלה (במיליוני ₪)סך הנכסים (במיליוני ₪)מספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2019
דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות נדל"ן מניב (במיליוני ₪)סה"כ הכנסות (במיליוני ₪)NOI מאוחד (במיליוני ₪)נכסים מניבים - סה"כ מ"רFF0 לפי גישת ההנהלה (במיליוני ₪)סך הנכסים (במיליוני ₪)מספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2019
1גזית-גלוב
החברה נסחרת בארץ
2,752.02,752.01,975.02,363.0600.042,625.0787נורסטאר החזקות 1
2קבוצת עזריאלי
החברה נסחרת בארץ
2,190.03,299.01,611.02,082,395.01,313.035,239.0362עזריאלי החזקות2
3אלוני-חץ
החברה נסחרת בארץ
830.22,598.91,323.11,903,000.0525.525,098.9335-4
4מליסרון
החברה נסחרת בארץ
1,561.01,561.01,179.0833,000.0720.021,859.0238עופר השקעות3
5איי.די.או גרופ 565.5625.2431.81,217,396.0155.417,571.0370אדלר5
6איירפורט סיטי
החברה נסחרת בארץ
769.7901.3594.41,226.6392.414,937.2165-8
*אמות השקעות
החברה נסחרת בארץ
759.1759.1727.8941,700.0501.913,574.592אלוני-חץ נכסים והשקעות*
7מבנה נדל"ן (כ.ד)
החברה נסחרת בארץ
928.51,114.8702.82,099,709.0316.113,238.8198-*
8אלרוב נדל"ן ומלונאות
החברה נסחרת בארץ
414.91,487.1331.5357,613.0-14,098.72385אקירוב אחזקות (1999)7
9ביג מרכזי קניות
החברה נסחרת בארץ
831.2840.7613.4740,397.0367.212,819.684-10
10אפי נכסים
החברה נסחרת בארץ
543.3879.3454.2621,006.0177.211,162.6272-11
12נכסים ובניין
החברה נסחרת בארץ
291.0752.0174.0153,000.0-9,405.0123חברת השקעות דיסקונט6
13סאמיט אחזקות נדל"ן
החברה נסחרת בארץ
459.6515.5404.01,242,694.0159.48,627.1145-12
16ריט 1
החברה נסחרת בארץ
335.0335.0343.4554,517.0249.95,394.10-15
17חברת הכשרת הישוב
החברה נסחרת בארץ
275.3427.0196.0722,436.0-5,367.072-14
19אדגר
החברה נסחרת בארץ
241.2400.3224.4382,970.075.04,642.8118ישיר איי.די.איי. אחזקות17
20מגה אור החזקות
החברה נסחרת בארץ
108.1114.5454.2473,884.0109.04,115.328-21
21סלע קפיטל נדל"ן
החברה נסחרת בארץ
237.0237.0215.0285,480.0150.43,424.42-20
22אספן גרופ
החברה נסחרת בארץ
199.2244.1160.3327,325.091.93,105.528-19
23וילאר אינטרנשיונל
החברה נסחרת בארץ
141.3476.0127.6364,962.0-2,968.8381-22
24ש.י.ר. שלמה נדל"ן
החברה נסחרת בארץ
121.5121.545.0145.140.02,138.014--
25לוינשטין נכסים
החברה נסחרת בארץ
69.5145.068.075,323.032.61,525.06משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות23
26גירון
החברה נסחרת בארץ
91.591.576.0105,322.043.21,318.349דסטיני גלובל25
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.